Fördelar med marktjänster i Stockholm

Även om du kanske ogärna lägger dina pengar på att anlita ett företag inom marktjänster i Stockholm, kommer du sannolikt tjäna på att göra just detta – både ekonomiskt och ur ett varumärkesperspektiv. När du äger en kommersiell fastighet eller en bostadsfastighet gynnas du nämligen på flera sätt av att låta ett erfaret arbetslag sköta marktjänsten. På så sätt kommer det oönskade skräpet på din mark att minska, samtidigt som fastigheten bevaras och ser mer tilltalande ut för dina kunder, hyresgäster och/eller medarbetare.

Förekomsten av skräp såsom ogräs, grenar och annan bråte har en förmåga att dra till sig oönskade skadedjur såsom råttor och ekorrar. Dessa skadedjur kommer löpa amok din byggnad såväl invändigt som utvändigt. Träd och häckar som har fallit är inte bara mindre trevliga att titta på utan kan även utgöra en säkerhetsrisk för människor. De kan dessutom orsaka skada på väggar och tak om de inte ses efter. Personal som är erfaren inom marktjänster i Stockholm kan dessutom hjälpa dig att upptäcka eventuella faror på din mark innan de blir ett problem, vilket gör dessa tjänster ovärderliga.

Vårda ditt varumärke via marktjänster i Stockholm

Faktum är att din fastighets utvändiga ytor är lika viktiga som de tjänster eller produkter som skapas inuti själva fastigheten. Vill du verkligen anlända till ditt arbete eller ditt hem för att antingen i början eller slutet av arbetsdagen behöva bevittna en illa skött mark? Svaret på denna fråga är givetvis nej. Din personal, dina potentiella kunder och dina eventuella hyresgäster bör istället imponeras av din fastighets välskötta utvändiga ytor. Ett företag inom marktjänst i Stockholm kan utföra ett arbete som sannolikt ökar personalens produktivitet och samtidigt ökar kundnöjdheten.

När det gäller kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter är det upp till ägaren att ta hänsyn till sitt rykte. I slutändan kan du knappast förväntas hantera dina kunders eller hyresgästers konton om du inte kan ta hand om din fastighets exteriör. Det är därför viktigt att säkerställa att din fastighet ser bra ut året runt. Detta är ytterligare en anledning till att köpa professionella tjänster inom marktjänst i Stockholm.

När behövs datorhjälp för privatpersoner?

När behövs datorhjälp för privatpersoner?

Din dator består av flera känsliga delar, inte minst hårddisken. Hårddisken är en av de komponenter som ett datorsystem inte klarar sig utan. På en hårddisk kan du lagra stora mängder data och få tillgång till den när du vill. Samtidigt finns alltid en viss risk att du förlorar viktig data om hårddisken skulle gå sönder eller inte fungera på ett korrekt sätt. Då kan du behöva anlita datorhjälp för privatpersoner för att försöka rädda eller återskapa den data som lagras på hårddisken. Här kikar vi närmare på två av de vanligaste problemen som kan uppstå med en hårddisk.

Vanliga hårddiskproblem och lösningar på dessa

Ett vanligt problem med hårddiskar är att filerna av någon anledning blir korrupta. Detta händer ofta om datorn plötsligt stängs av, och innebär att du inte kan få tillgång till hårddisken och därmed inte heller till systemet. Detta kan bland annat inträffa i samband med ett strömavbrott, användning av skadlig programvara eller om du av misstag råkar stänga ner ett program och därigenom stänger ner din dator på ett felaktigt sätt.

Du kan undvika detta problem genom att säkerställa att du stänger ner alla program som körs innan du stänger av din dator. När du sedan stänger av datorn bör du dessutom göra detta på rätt sätt. Du bör dessutom undvika att installera skadlig programvara på din hårddisk, samt regelbundet rensa den så inga oönskade program ligger lagrade på den under en längre tid. Om du behöver hjälp med att rensa din hårddisk kan du anlita ett företag som erbjuder datorhjälp för privatpersoner.

Ett annat vanligt problem är det som vi redan har berört, nämligen skadlig programvara och datorvirus. Dessa angriper ditt system och gör att de systemfiler som lagras på din hårddisk blir korrupta. Skadliga programvaror och virus tar sig ofta in i ditt system genom en extern källa, till exempel internet eller en extern hårddisk. De går vanligtvis till attack mot hårddisken först och sprider sig sedan till andra datorer som är uppkopplade mot samma nätverk som den dator hårddisken är monterad i. För att skydda dig mot virus och skadlig programvara bör du hålla ditt operativsystem uppdaterat och regelbundet skanna igenom din dator med ett antivirusprogram.

Sveriges näringsliv behöver exporten

Sverige är beroende av handel med andra länder. Exporten bidrar till att svensk ekonomi växer. Vi behöver också importera sådant som vi inte producerar själva. I den här texten berättar vi mer om Sveriges beroendeposition inom näringslivet.

Exportens roll i näringslivet

Om svensk export ökar eller minskar beror mycket på hur ekonomin går i de länder som vi handlar mest med. När deras näringsliv går sämre handlar de färre varor och tjänster från utlandet och då minskar vår export till dem. Eftersom större delen av vår export går till länder i Europa är det ekonomiska läget där extra viktigt för hur mycket Sverige tjänar på exporten. Hur mycket vi exporterar påverkas också av om kostnadsläget i Sverige förändras, till exempel om lönerna stiger. Då blir svenskproducerade varor och tjänster dyrare för andra länder. Svenska varor blir också dyrare för omvärlden om vår krona ökar i värde jämfört med andra valutor. Det här brukar påverka exporten negativt, det vill säga att vi exporterar mindre och av detta påverkas landets näringsliv också negativt.

För ytterligare artiklar och nyheter om näringsliv i Sverige, hänvisar vi till Näringsnytt.se. Webbplatsen bevakar flera av de områden vi har valt att skriva om, samt diskuterar även nya trender. Denna länk är till deras info om sidan.

Hur ser Sveriges export ut?

Näringsliv i SverigeNär Sverige först började handla över gränserna var det olika typer av varor som skeppades iväg till andra länder och tvärtom. Idag består den svenska exporten till cirka 70 procent av varor och resten av tjänster. Den viktigaste gruppen av varor i exporten är verkstadsvaror, till exempel maskiner, elektronik, telekommunikation och fordon för vägar. Även läkemedel och produkter som kommer från råvaror, till exempel järn och stål samt papper och oljeprodukter är viktiga exportvaror för Sveriges näringsliv. Var i världen hamnar då de svenska varorna som går på export? Jo, vår största exportmarknad är andra länder i Europa. Där hamnar nästan 75 procent av alla varor som Sverige exporterar. Cirka 10 procent vardera av varuexporten går till Norge och Tyskland. Vanliga exportprodukter till Norge är elektronik och personbilar medan Tyskland köper in mycket pappersvaror, bilar och medicinska produkter av oss. Exporten av tjänster är mindre än varuexporten och utgör bara 30 procent av den totala exporten. Däremot har tjänsteexporten under 2000-talet vuxit snabbare än varuexporten. Tjänsteexporten var 67 procent högre 2015 jämfört med 2007 . Varuexporten, däremot, minskade under samma period med 1 procent. Värdet på de tjänster som vi exporterar är också större än värdet på tjänsterna som vi importerar. Det gör att exporten av tjänster bidrar till att Sveriges ekonomi och näringsliv växer.

Kan elcyklar ge bra träning?

Kan elcyklar ge bra träning?

Vissa människor verkar tro att elcyklar ger ungefär lika bra träning som att sitta i soffan. Alla som har pendlat på elcykel vet dock hur missvisande detta påstående är. Faktum är att du kan förbränna ett förvånansvärt stort antal kalorier genom att cykla på en elcykel.

Genom att använda en pulsmätare kan man testa hur många kalorier man förbränner när man cyklar på en elcykel. En brittisk man gjorde just detta. Han cyklade samma runda två gånger, en gång med elmotorn på och en gång utan, och jämförde sedan statistiken. Det visade sig att han förbrände 444 kcal när han använde elmotorn och 552 kcal när han trampade helt och hållet för egen maskin. Att använda pedalassistans innebär alltså att man bara förbränner 20 procent färre kalorier. 440 kcal per timme är en hög förbränning, och genom att förbränna så många kalorier när du cyklar kan du gå ner i vikt.

Detta experiment visar väldigt tydligt att man kan förbränna en hel del kalorier genom att cykla på en elcykel. Detta är goda nyheter för alla användare av elcyklar som vill använda sin cykel som ett motionsredskap. Forskning på området visar också att personer som köper elcyklar i slutändan cyklar betydligt fler kilometer än personer som köper traditionella cyklar. Detta gäller särskilt kvinnor.

Forskning på elcyklar och motion

En studie utförd av forskare vid universitetet i Colorado visar att regelbunden cykling på en elcykel ger dig som cyklist effektiv träning och förbättrar din hjärt-kärlhälsa. Syftet med studien var att ta reda på om elcyklar kunde hjälpa fysiskt aktiva personer att nå den rekommenderade nivån av daglig motion. James Peterman, en av forskarna, menar att man genom att cykla på en elcykel kan införliva motion i vardagen utan att man behöver avsätta tid specifikt för ändamålet.

Vissa elcyklar kräver att du trampar på pedalerna för att motorn ska starta. Nu är det alltså bevisat att man cyklar mer på en elcykel samt att cyklingen förbättrar hälsan och ökar förbränningen av kalorier. Om du vill börja röra på dig är en elcykel därför ett utmärkt sätt att integrera motionen i din vardag.

Alla HLR-dockor är inte stöpta i samma form

Alla HLR-dockor är inte stöpta i samma form

Du kanske är en nyutbildad HLR-instruktör eller just har börjat utbilda kollegorna på din arbetsplats i hjärt-lungräddning? Eller så kanske du vill uppgradera några av de HLR-dockor som finns att tillgå på det träningscenter för HLR där du arbetar? Här går vi igenom några av de grundläggande saker du bör tänka på innan du beslutar dig för att köpa en viss HLR-docka.

Vissa HLR-dockor är tyngre än andra

Om du utför en stor del av dina HLR-utbildningar på plats hos kund, och därmed behöver resa med din HLR-docka från en plats till en annan, kan det vara en bra idé att titta på mindre och lättare HLR-dockor. En docka som är enklare att bära, enkel att komma igång med och, viktigast av allt, enkel att rengöra kommer underlätta i samband med dina “HLR-turnéer”. Om du istället utför dina utbildningar på en och samma plats kan du offra den lättare vikten och satsa på en ökad hållbarhet.

Alla HLR-dockor har inte samma funktioner

På vissa HLR-dockor är det enklare att sätta in och ta ut lungorna. Vissa dockor kan på ett säkert sätt användas tillsammans med din specifika hjärtstartare, medan detta är inte är möjligt med andra modeller. Du bör även fundera på om du behöver en docka med avtagbart ansikte, mun eller näsa.

Feedbacken skiljer sig åt mellan olika HLR-dockor

Många modeller av HLR-dockor har ett system som ger användaren feedback, till exempel i form av lampor som indikerar huruvida mun-mot-mun-metoden och bröstkompressionerna utförs på rätt sätt eller ej. Du bör därför fundera över om detta är funktioner som du är i behov av under dina utbildningar, eller om de snarare distraherar användarna istället för att hjälpa dem. Behöver du en docka som kan indikera att huvudet eller hakan är lutat i rätt läge?

Hitta en HLR-docka som matchar din budget

Likt andra produkter skiljer sig priset på HLR-dockor åt mellan olika modeller. Du behöver därför bestämma dig för huruvida du ska införskaffa ett mindre antal dockor av ett dyrare varumärke eller fler dockor från mer budgetvänliga sådana, för att låta fler användare träna samtidigt. För att få reda på kring utbudet av HLR-dockor kan du besöka hlrdockor.nu som har en bredare information för att komma igång.

Det finns ett flertal butiker som säljer både HLR-dockor och hjärtstartare. Många av dessa har också en direkt koppling till utbildningar i ämnet. Detta är ett exempel på en webbplats för allt som rör hjärtstartare och dockor. Var noga med att veta hur all utrustning fungerar. I en räddningsaktion bör allting finnas i ryggmärgen för att man skall kunna agera riktigt.

Flyttfirma i Stockholm underlättar flytten

Flyttfirma i Stockholm underlättar flytten

Du kanske undrar varför du ska ta hjälp av en flyttfirma i Stockholm? Alla har vi förmodligen hört om de skräckhistorier om flytt av bohag, där en person har väntat till sista minuten med att börja packa sina saker och tvingats kasta saker de egentligen velat behålla på grund av att allt helt enkelt inte fått plats i bilen eller lastbilen. Eller om någon som trott att vännerna skulle komma och hjälpa till med flytten, men där det visade sig att alla avböjde eller helt enkelt inte dök upp.

Den person som skulle flytta tvingades transportera hela bohaget på egen hand, och var därmed tvungen att åka fram och tillbaka flera gånger mellan den nya bostaden och den gamla. När du låter en flyttfirma i Stockholm ta hand om flytten behöver du inte oroa dig för att hamna i den här typen av situationer. Flyttfirmans professionella medarbetare dyker upp på utsatt tid och du behöver inte oroa dig för att någonting ska gå fel.

Låt en flyttfirma i Stockholm flytta ditt bohag

Även om det vid en första anblick kan verka som att du spara pengar på att flytta ditt bohag själv, är det viktigt att ha i åtanke den tid och energi du lägger ner på att lasta din bil eller hyrda lastbil, samt resan till din nya bostad och avlastningen av möbler och flyttkartonger. Om du använder din egen bil till flytten bör du vara medveten om vilken lastkapacitet den klarar av. Du bör också vara säker på att du kan framföra bilen på ett säkert sätt när den är fylld till bredden med dina saker.

Genom att lasta bilen för tungt kan du i slutändan skada den, vilket gör att du tvingas betala dyra kostnader för reparation av bilen. Om du packar bilen med så mycket kartonger och saker du kan, finns en överhängande risk att du inte kan se genom backspegeln och därmed utgör en fara för dig själv och andra när du färdas på vägen. En professionell flyttfirma i Stockholm kan sköta såväl i- och utlastningen som transporten. Du kan därmed fokusera på saker som är viktigare, som till exempel var i ditt nya vardagsrum du ska ställa din soffa.

Flyttstädning i Stockholm – för en enklare och mindre stressig flytt

Flyttstädning i Stockholm – för en enklare och mindre stressig flytt

Att flytta kan vara stressigt, och det är ofta mycket som ska ordnas i sista minuten. Då kan det vara bra att inte behöva göra allt själv. Varför inte ta hjälp av någon av de firmor som erbjuder flyttstädning i Stockholm, så har du en sak mindre att tänka på när du ska flytta.

Att städa ur din lägenhet eller ditt hus är det sista du måste göra innan du lämnar över till nästa boende. Det är dock få som räknar med hur pass lång tid det faktiskt tar att flyttstäda. Det går inte att jämföra med en vanlig veckostädning, utan allt måste bli perfekt rent. Det är ett jobb som kan ta många timmar, eller dagar om det är ett hus ni flyttar från. Dessutom tar det längre tid om man är ovan vid den typen av städjobb. Det finns dock många firmor som arbetar med flyttstädning i Stockholm som kan göra det hela på ett mer effektivt sätt, och dessutom garantera ett bra resultat. 

Städning med god kvalitet

De som kommer och städar hos dig, om du anlitar någon för flyttstädning i Stockholm, har lång erfarenhet av just flyttstädningar. De vet vad som behöver göras och hur det görs på bästa sätt. Utan att något lämnas, och utan att slita för mycket på golv och möbler. Dessutom gör de det på effektivast möjliga sätt. En firma för flyttstädning i Stockholm har även de bästa verktygen för att göra en så bra flyttstädning som möjligt. De har tillgång till städredskap som du som privatperson oftast inte har, vilket underlättar jobbet. Flyttar du till eller inom Södermalm kan det vara extra smidigt att välja en städfirma som är kunniga inom flyttstädning på Södermalm.

RUT-avdrag

När du anlitar någon för flyttstädning i Stockholm räknas det som en hushållsnära tjänst. Det innebär att du kan göra RUT-avdrag för flyttstädningen, det vill säga att du kan dra av arbetskostnader på upp till 25000 kronor. Ofta får du ett antal dagars garanti på flyttstädningen, vilket betyder att du inte behöver oroa dig för att behöva betala för ett arbete som inte gjorts ordentligt. Du kan känna dig trygg att allt blir väl städat när du anlitar någon för flyttstädning i Stockholm.

Som du ser finns det många fördelar med att anlita någon för flyttstädning i Stockholm, och det behöver inte bli så dyrt heller. Så slipp stressen och slitet när du ska flytta och ta hjälp av professionella flyttstädare, så kan du istället fokusera på att flytta in i ditt nya boende.

Ett populärt casinoverktyg

Ett populärt casinoverktyg

Genom att erbjuda pengarna tillbaka vid förlorade spel, verkar nätcasinot ha hittat ett erbjudande som går hem hos de flesta spelare. Nästan alla nätcasinon idag har någon form av cashbacksystem men systemen varierar i utformning och för att inte bli besviken, är det viktigt att som kund hålla reda på vilka regel som gäller för just det casino du spelar på.

En cashbackbonus kan arta sig lite annorlunda, beroende på vilket bolag man spelar för med i grund och botten är idén densamma. Då du startar ett nytt konto erbjuds du en vilande cashbackförsäkring. Du börjar spela, antingen för eget kapital eller för eventuella registreringsbonusar. Viktigt att tänka på är att om du inte spelar för eget kapital, om du t.ex. använder de 150 kr du fick i samband med att du startade kontot, då måste du också förhålla dig till casinots regler kring omsättningskrav.

En bonus med villkor

Om du har en dålig dag och förlorar alla pengar du har på kontot, då kickar cashbackbonusen in. Ditt konto fylls på igen och du har möjlighet att fortsätta spela. Du kan däremot inte ta ut pengarna med en gång. En cashback regleras av kraven om omsättning före uttag. Eftersom det, tekniskt sett, är casinots pengar du spelar för, måste du omsätta bonusen ett visst antal gånger innan du kan ta ut pengarna. Som kund är det därför viktigt att vara medveten om eventuella omsättningskrav för att inte bli besviken när väljer att spela för casinsobonusar.

Olika typer av cashback

Innan du väljer att dra nytta av en cashback bör du därför göra din hemläxa. Cashback kan komma i flera former:

  • Cashback som välkomstbonus
  • Cashback för förlustspel i tillfälliga kampanjer
  • Cashback för vinster i tillfälliga kampanjer

I samtliga fall kommer erbjudandet med villkor och för att inte känna sig lurad eller besviken som kund, är det viktigt att vara medveten om vilka villkor som gäller för just ditt spel.

Det finns även tidsbegränsade erbjudanden – återbetalning av eventuella förluster du drar på dig när du spelar på utvalda spel under en begränsad tid, till exempel en dag. Cashback-bonusen är normalt bestämd till en procentsats och det finns alltid ett maxbelopp.

Cykelbelysning för MTB-cyklister

Cykelbelysning för MTB-cyklister

Många cyklister, inte minst de som cyklar mountainbike, vill gärna ha två cykellampor: en på själva cykeln och en på sin hjälm. Det är faktiskt ingen dum idé. Det är ofta bättre att ha två lite svagare lysen än att ha ett riktigt kraftfullt sådant. Lampan på huvudet kan du rikta åt det håll du vill lysa upp, medan det fasta ljuset på din cykel hela tiden lyser upp området strax framför cykeln.

Den lampa som du monterar på cykelstyret bör ha ett ganska brett ljus, medan hjälmlampan med fördel kan ha en smalare och starkare stråle. Om du vill fästa en cykellampa på hjälmen bör du säkerställa att lampan i fråga har ett medföljande hjälmfäste i förpackningen. Det kan nämligen vara dyrt och ibland stört omöjligt att köpa separata fästen. Tänk också på att lampans knappar måste vara enkla att trycka på när du bär tjocka handskar.

Att tänka på när du väljer cykelbelysning

Det du förmodligen inte behöver som MTB-cyklist är en cykellampa med flera olika inställningar. MTB-cyklister brukar nämligen bara använda den lägsta och den högsta inställningen. Om du däremot föredrar att cykla på vägar, bör du leta efter en cykellampa som vars belysning du kan justera mer utifrån situationen då mellanläget ofta kommer väl till hands.

Du bör vara realistisk när det gäller batteritiden. Om du bara har tänkt cykla ungefär två timmar åt gången behöver du inte satsa på ett stort batteri med en batteritid på sex timmar på full effekt. Satsa då hellre på ett lättare batteri som du enklare kan fästa på din cykel. Batterier som kan fästas på styret eller på ramen är ofta att föredra eftersom du då inte behöver förstöra färgen på ramen.

Vissa ramfästen kan vara svåra att montera men det bör inte påverka ditt val av cykelbelysning alltför mycket. Du kommer nämligen endast behöva montera fästet på din cykel en enda gång, sedan kan du låta det sitta där. Med det sagt kan det vara smart att köpa en cykellampa med ett fäste som du inte behöver använda ett verktyg för att montera och justera.

Regeringen vill trygga PPM-systemet

Regeringen vill trygga PPM-systemet

Om du har haft oturen att haft dina PPM-pengar investerade i Allra-fonder kan du nu andas ut. Det blev nyligen möjligt för dig att byta fonder, om du inte även fortsatt vill ha ditt innehav i Allras fonder, vilka nu har tagits över av Ålandsbanken. Under maj månad gick ett brev ut från Pensionsmyndigheten till alla berörda sparare, där myndigheten förklarade vilka val du som sparare har. Om du inte gör något val kommer ditt innehav vara kvar i de PPM-fonder som Ålandsbanken nu kommer förvalta. Det finns dock över 800 andra fonder att välja mellan på fondtorget.

För att förhindra oseriösa aktörer från att missbruka premiepensionssystemet har regeringens pensionsgrupp tagit fram en preliminär handlingsplan. Denna handlingsplan syftar till att göra premiepensionssystemet till ett säkrare och tryggare sådant och har fått stöd av sex riksdagspartier. Premiepensionen ska enligt förslaget bli vad det har utlovats att vara, nämligen hållbart, tryggt och ge alla pensionssparare en god pension.

Redan idag lyckas dock många pensionssparare åstadkomma en god värdeutveckling på sina premiepensionskonton. Om du känner att du behöver en hjälpande hand och vill lämna över förvaltningen av ditt PPM-konto till en extern aktör, kan du med fördel anlita Advisor genom deras tjänst för PPM-förvaltning.

Arbetet med att omstrukturera premiepensionssystemet pågår

Den handlingsplan som har tagits fram består av två delar, där den enda delen berör de åtgärder som regeringen önskar införa inom en snar framtid. Dessa utgår från ett åtgärdsprogram på 30 punkter som Pensionsmyndigheten har tagit fram. Vid införandet av dessa åtgärder kommer man även införa åtgärder som syftar till att säkerställa att det kapital som florerar inom premiepensionssystemet placeras på ett sätt som anses vara hållbart. En del av de förslag som Premepensionsutredningen har presenterat kommer i samband med detta att genomföras.

Regeringen menar dock att man måste överväga fler åtgärder för att kunna säkerställa att premiepensionssystemet är ett säkert system. Med bakgrund av detta kommer Pensionsgruppen även att bedriva en utredning kring systemets framtida utformning. Finansmarknadsminister Per Bolund, som är den person i regeringen som är ansvarig för frågor som rör premiepensionen, tycker det är bra att de olika parterna i Pensionsgruppen är överens om det fortsatta arbetet med premiepensionen.