Bygg lojalitet genom att köpa gåvokort till personalen

I dagens snabba och dynamiska företagsvärld är en av de största utmaningarna för företag i alla storlekar att behålla sina talangfulla medarbetare. På senare år har vi sett en förändring när det kommer till det här med belöningar och erkännanden på arbetsplatsen. Idag söker företag ofta efter innovativa sätt att öka medarbetarnas lojalitet. Ett sätt att göra detta är genom att köpa produktspecifika gåvokort. Dessa representerar inte bara den enkla gesten av uppskattning utan är även ett strategiskt verktyg för att främja medarbetarnas långsiktiga engagemang för företaget.

Därför bör man som arbetsgivare köpa gåvokort till personalen

Som arbetsgivare bör man av flera olika skäl köpa gåvokort till personalen:

 • Uppskattningen är kopplad till att medarbetarna stannar kvar. Ett erkännande eller en uppskattning kan ha en stor inverkan på medarbetarnas moral. Detta gäller åtminstone i de fall då uppskattningen visas på rätt sätt. Genom att ge medarbetarna erkännanden för deras insatser och prestationer kan arbetsgivaren skapa en positiv arbetsmiljö där medarbetarna känner sig uppskattade. En sådan miljö uppmuntrar naturligtvis medarbetarna att stanna kvar. Därmed kan man på ett effektivt sätt minska personalomsättningen och de kostnader som är förenad med den.
 • Personliga gåvor når rakt in till medarbetarnas hjärtan. En helt vanlig bonus eller en generisk gåva kan förvisso också vara uppskattad. Men det finns ändå en unik charm i att få något som är personligt och skräddarsytt utifrån ens individuella preferenser. Genom att köpa gåvokort till personalen kan man låta medarbetarna själva välja något som de verkligen önskar sig. Därmed skapas en djupare känslomässig kontakt mellan arbetsgivare och arbetstagare.
 • Personalen inser att gräset inte är grönare någon annanstans. En annan fördel med att ge denna typ av gåvor till personalen är att man får medarbetarna att känna sig sedda och uppskattade. De inser helt enkelt att gräset sannolikt inte är grönare någon annanstans än på det aktuella företaget. En vanlig anledning till att anställda överväger att lämna ett företag är nämligen att de lockas av bättre förmåner eller mer uppskattning hos en annan arbetsgivare. Så genom att konsekvent erbjuda personalen personliga belöningar kan man som arbetsgivare motverka denna lockelse.

Så väljer du aktiviteter i Stockholm som alla kan delta i

Så väljer du aktiviteter i Stockholm som alla kan delta i

Vid teambuilding är det viktigt att alla kan vara delaktiga. Det kan låta självklart men allt för många bokar aktiviteter, under sin vistelse i Stockholm, där vissa hamnar utanför. Vad bör man tänka på?

Att tänka på:

 • Fysisk ansträngning

Klättra i berg, gå höghöjdsbana eller segla? Alla aktiviteter kräver olika hög grad av fysisk kapacitet. Här är det alltså viktigt att se på alla deltagarnas möjligheter och hur de kan vara med. Det handlar inte om att vissa kan sitta på däck medan andra hjälper till att segla. Alla ska kunna vara med på allt.

 • Tidsaspekten

Företag som har ordinarie arbetstid 7 – 16 bör inte ha svårt att få med alla på en aktivitet inom denna tidsram. Men är det en aktivitet en bit utanför centrala Stockholm tar ju även transporten en viss tid. För vissa är det näst intill omöjligt att komma hem efter 17 eftersom barn ska hämtas på skolor och familjelogistiken lösas. Väljs aktiviteter som tar längre tid finns alltså risk att en del av gruppen behöver åka hem i förtid.

Detsamma gäller vid övernattning. Att lägga en konferens med tillhörande aktivitet i Stockholm är uppskattat av de flesta – men inte alla. Enklaste sättet att kontrollera detta är att fråga. Hur många vill ha övernattning och hur många vill helst kunna åka hem på kvällen?

 • Lagom utmaning

Det som roligt för vissa – kan vara en extrem utmaning för andra. Alla kommer inte ställa upp på att hoppa fallskärm, vilket är förståeligt. Men alla kommer inte heller uppskatta att ”måla sin egen tavla” eller ”spela in en reklamfilm” tillsammans. Det kan upplevas vara för höga krav gällande egen prestation. Dessutom om sedan andra ska kunna titta och bedöma.

Då kan det vara bättre med en aktivitet som inte ställer personliga krav. Här kan exempelvis vinprovning, kaffeprovning, promenader eller enkla gruppövningar vara bättre. Varför inte en dag till sjöss med fiske?

Välj rätt aktiviteter i Stockholm

 • Vad är målet med aktiviteten?
 • Kan alla vara med på samtliga aktiviteter?
 • Är det för utmanande (dans, måla, fartfyllt)?
 • Hur anpassas tiderna till ordinarie arbetstider?
 • Uppstår någon extra kostnad för deltagarna?
 • Kan allergier påverka personernas möjlighet att delta?
 • Har företaget någon policy som måste följas? (Alkohol, kostnader osv)