Så väljer du aktiviteter i Stockholm som alla kan delta i

Så väljer du aktiviteter i Stockholm som alla kan delta i

Vid teambuilding är det viktigt att alla kan vara delaktiga. Det kan låta självklart men allt för många bokar aktiviteter, under sin vistelse i Stockholm, där vissa hamnar utanför. Vad bör man tänka på?

Att tänka på:

  • Fysisk ansträngning

Klättra i berg, gå höghöjdsbana eller segla? Alla aktiviteter kräver olika hög grad av fysisk kapacitet. Här är det alltså viktigt att se på alla deltagarnas möjligheter och hur de kan vara med. Det handlar inte om att vissa kan sitta på däck medan andra hjälper till att segla. Alla ska kunna vara med på allt.

  • Tidsaspekten

Företag som har ordinarie arbetstid 7 – 16 bör inte ha svårt att få med alla på en aktivitet inom denna tidsram. Men är det en aktivitet en bit utanför centrala Stockholm tar ju även transporten en viss tid. För vissa är det näst intill omöjligt att komma hem efter 17 eftersom barn ska hämtas på skolor och familjelogistiken lösas. Väljs aktiviteter som tar längre tid finns alltså risk att en del av gruppen behöver åka hem i förtid.

Detsamma gäller vid övernattning. Att lägga en konferens med tillhörande aktivitet i Stockholm är uppskattat av de flesta – men inte alla. Enklaste sättet att kontrollera detta är att fråga. Hur många vill ha övernattning och hur många vill helst kunna åka hem på kvällen?

  • Lagom utmaning

Det som roligt för vissa – kan vara en extrem utmaning för andra. Alla kommer inte ställa upp på att hoppa fallskärm, vilket är förståeligt. Men alla kommer inte heller uppskatta att ”måla sin egen tavla” eller ”spela in en reklamfilm” tillsammans. Det kan upplevas vara för höga krav gällande egen prestation. Dessutom om sedan andra ska kunna titta och bedöma.

Då kan det vara bättre med en aktivitet som inte ställer personliga krav. Här kan exempelvis vinprovning, kaffeprovning, promenader eller enkla gruppövningar vara bättre. Varför inte en dag till sjöss med fiske?

Välj rätt aktiviteter i Stockholm

  • Vad är målet med aktiviteten?
  • Kan alla vara med på samtliga aktiviteter?
  • Är det för utmanande (dans, måla, fartfyllt)?
  • Hur anpassas tiderna till ordinarie arbetstider?
  • Uppstår någon extra kostnad för deltagarna?
  • Kan allergier påverka personernas möjlighet att delta?
  • Har företaget någon policy som måste följas? (Alkohol, kostnader osv)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *