En Framtidsorienterad Karriärväg

Bemanningsföretag för sjuksköterskor erbjuder en rad olika arbetsmöjligheter som passar olika behov och preferenser. Dessa företag är specialiserade på att erbjuda sjuksköterskor till vårdinrättningar, vilket hjälper till att täcka upp personalbrist och garantera kontinuitet i vården.

Flexibilitet och Diversitet

Bemanningsföretag erbjuder stor flexibilitet i arbetet, vilket möjliggör att sjuksköterskor kan välja mellan olika arbetspass och uppdrag. Denna arbetsform erbjuder också en varierad arbetsmiljö där sjuksköterskor kan arbeta på allt från stora sjukhus till mindre vårdcentraler, vilket berikar deras erfarenheter.

Löneförhållanden

Lönenivån för bemanningsanställda sjuksköterskor är ofta högre jämfört med tillsvidareanställda. Faktorer som påverkar lönen inkluderar marknadskrafter, flexibilitet och avsaknad av kollektivavtalsbunden lönesättning. Kortare anställningsperioder och möjligheten till individuell löneförhandling är också aspekter som kan bidra till en högre lön.

Utmaningar och Möjligheter

Att arbeta via bemanningsföretag kan innebära vissa utmaningar, som att behöva anpassa sig till nya arbetsplatser och kollegor. Dock ger det också möjligheter för personlig utveckling genom att arbeta på olika platser och lära av olika arbetskulturer.

Karenstider är en aspekt som reglerar rörligheten mellan anställning via bemanningsföretag och fast anställning inom landstinget. Detta syftar till att upprätthålla stabilitet inom vården.

Framtiden för Sjuksköterskor inom Bemanning

Meden ökande efterfrågan på vårdtjänster och en fortsatt brist på sjuksköterskor förutspås att bemanningsföretagen kommer att spela en allt viktigare roll i framtiden. Deras förmåga att snabbt tillhandahålla kvalificerad personal gör dem till en värdefull resurs i svensk vård. Det är dock viktigt att balansera användningen av bemanningssjuksköterskor med behovet av kontinuitet och stabilitet inom vården.

Guldhandeln i Malmö

Guld har sedan länge varit en eftertraktad handelsvara i Malmö. Stadens geografiska läge vid Öresund har historiskt sett utgjort en strategisk knutpunkt för handel mellan kontinenten och Skandinavien. Redan under medeltiden bedrevs en livlig handel med ädla metaller som guld och silver i Malmö. Numera finns det flera företag i Malmö som är specialiserade på handel med investeringsguld. Det råder en stabil efterfrågan på guld tack vare Malmöbornas intresse för guld som en säker investering. Guld betraktas som en säker tillgång i oroliga tider.

Efterfrågan på guld

Efterfrågan på fysiskt guld i Malmö drivs på av flera faktorer. Dels finns ett intresse från privatpersoner som vill diversifiera sina investeringsportföljer. Även företag efterfrågar guld för industriella ändamål. Dessutom utgör turister och besökare en viktig kundgrupp för Malmös guldbutiker. Trenden med ökad efterfrågan på guld förväntas fortsätta. Allt fler upptäcker fördelarna med att investera en del av sina besparingar i guld. Guld betraktas som en stabil och säker investering över tid.

Guldhandelsföretag

Det finns idag ett tiotal företag i Malmö som är verksamma inom guldhandel. Dessa företag erbjuder allt från inköp av begagnat guld till försäljning av guldtackor och mynt. Utöver de renodlade guldhandlarna finns även guldsmeder och juvelerare som också köper och säljer begagnat guld.

Prisutveckling

Priset på guld styrs av utbud och efterfrågan på världsmarknaden. Det innebär att guldpriset i Malmö följer den globala prisutvecklingen. När osäkerheten i världsekonomin ökar brukar efterfrågan på guld som en säker investering öka, vilket driver upp guldpriset. De senaste åren har guldpriset legat relativt stabilt. Men historiskt sett har det funnits perioder med kraftiga svängningar. Under finanskrisen 2008-2009 steg exempelvis guldpriset kraftigt.

Guld som investering

Allt fler Malmöbor väljer att investera en del av sina besparingar i fysiskt guld. Guld betraktas som en stabil och säker investering då värdet tenderar att behållas under längre perioder. Till skillnad från aktier och obligationer påverkas inte guldpriset lika mycket av svängningar i konjunkturen. Nackdelen med guldinvesteringar är att guldet inte genererar någon direkt avkastning. Men fördelen är att värdet har potential att stiga över tid i takt med exempelvis inflationen.

Guldhandeln i Malmö ser ljus ut. Intresset för guldinvesteringar väntas öka ytterligare framöver då allt fler upptäcker fördelarna. Även den växande turismen i Malmö gynnar guldbutikerna då turister ofta passar på att köpa guldsmycken. Samtidigt kan nya trender inom investeringar såsom kryptovalutor utgöra ett visst hot mot guldinvesteringar. Men guldets status som traditionell säker tillgång gör att guldhandeln sannolikt kommer att fortsätta blomstra.

En billig hundförsäkring kan skydda din fyrbenta familjemedlem

När det kommer till djurägande är en av de viktigaste aspekterna av detta att försäkra ditt husdjur. Likt oss människor har nämligen hundar en tendens att bli sjuka eller skadas i samband med olyckor. Kostnaderna för den veterinärvård som förknippas med sjukdomstillstånd och olycksfall kan ofta bli väldigt höga väldigt fort. Därför är det viktigt att du tecknar en bra men samtidigt billig hundförsäkring som kan skydda din fyrbenta familjemedlem såväl som din ekonomi.

Det är nämligen när det kommer till just veterinärvård och ekonomi som försäkringen kommer in i bilden. Den kan bland annat hjälpa dig att kunna förse din fyrbenta vän med den bästa möjliga vården som han eller hon behöver. Dessutom kan den även ge din ekonomi en slags krockkudde som skyddar mot plötsliga och stora kostnader för diverse veterinärbesök.

Därför är det viktigt att teckna en bra men samtidigt billig hundförsäkring

Det är viktigt att du anstränger dig för att teckna en bra men samtidigt billig hundförsäkring av flera skäl, däribland för att:

 • Få ett skydd mot oväntade kostnader. När din hund blir skadad eller sjuk kan kostnaderna för veterinärvården vara ganska höga. Detta gäller såväl vid mer rutinmässiga besök och kontroller som operationer och löpande behandlingar. En prisvärd men bra försäkring som ger ett gott försäkringsskydd kan ge dig ett skydd mot sådana oväntade kostnader. Därmed kan du ta hand om din hund utan att behöva oroa dig alltför mycket för den ekonomiska bördan.
 • Välja ett budgetvänligt alternativ. Anledningen till att du vill teckna en billig hundförsäkring är sannolikt att du är budgetmedveten eller kanske helt enkelt inte har råd med en dyrare försäkring. Som tur är finns det dock prisvärda husdjursförsäkringar som kan rymmas inom din budget utan att du behöver kompromissa om ditt djurs hälsa.
 • Få sinnesro. Den sinnesro som det ger att veta att du har ett säkerhetsnät att falla tillbaka på i händelse av oförutsedda veterinärbesök är svår att sätta ett pris på. Även en lite billigare försäkring för din hund kan ge dig en tillräckligt god krockkudde som skyddar mot sådana kostnader. Därmed behöver du inte fatta beslut om din hunds hälsa utifrån din plånbok utan istället fokusera på vad som är bäst för din hund.
Publicerat i Ny

Var eller vart och andra vanliga felsteg i det svenska språket

I det svenska språket finns det flera fall där ord låter eller ser lika ut men har helt olika innebörder och användning. Var eller vart är ett bra exempel på ett sådant som förbluffar många svenskspråkiga personer. I vardagligt tal kan förvisso skillnaden mellan dessa bägge ord vara ganska obetydlig. Däremot är det viktigt att förstå de grammatiska nyanserna när det kommer till formell kommunikation. Läs vidare så får du lite hjälp på traven!

För många är det en gåta när man ska använda var eller vart

I vardaglig svenska använder många var eller vart på fel sätt i tal eller skrift. Men rent grammatiskt har faktiskt dessa bägge ord lite olika syften. Ordet “var” syftar på en plats eller position. Ordet “vart” indikerar nämligen en rörelse eller riktning. Därför bör de egentligen inte förväxlas, även om det alltså är vanligt att så sker.

Den främsta orsaken till förvirringen när det kommer till de här orden kan bero på att den talade svenskan har en slentrianmässig karaktär. Där blir ofta innebörden tydlig tack vare sammanhanget, även om orden används på fel sätt. Dessutom låter de bägge orden ganska lika varandra, och med tiden har detta lett till att de i vardagligt språk har kommit att förväxlas. Men i formella miljöer är det alltså viktigt att skilja på dem för att kunna göra grammatiskt korrekta meningsuppbyggnader.

Exempel på andra svenska ord som ofta används fel

Det finns även vissa andra exempel på ord i svenskan som ofta används fel. Några av de vanligaste är:

 • De eller dem. På samma sätt som var eller vart förväxlas även orden de eller dem ganska ofta. “De” är subjektsformen av ordet medan “dem” är objektsformen. Orden bör därför användas på följande sätt: “De är här.” respektive “Jag såg dem i parken.”
 • Nog eller kanske. Ett annat ordpar som ofta används på fel sätt är nog eller kanske. Båda dessa ord har förvisso en liknande betydelse men “nog” tyder på en högre grad av säkerhet än “kanske”. Dock används orden ofta på exakt samma sätt: “Det är nog rätt.” respektive “Det är kanske rätt.”
Publicerat i Ny

Att ta lån utan UC kan visa sig vara utmanande

Att ta ett lån utan UC är inte alltid särskilt enkelt. I själva verket kan det visa sig vara en stor utmaning att göra detta. För många av de traditionella långivarna förlitar sig nämligen på upplysningar från detta företag när de gör sina kreditbedömningar. Det finns dock ett mindre antal långivare som har valt att anlita andra leverantörer av kreditupplysningar. Läs vidare så berättar vi mer!

Lån utan UC möjliggörs av följande upplysningsföretag

Det finns flera leverantörer av kreditupplysningar i Sverige utöver enbart UC (Upplysningscentralen). Så när du vill ta ett lån utan UC kan du göra detta hos långivare som istället anlitar något av följande alternativ:

 • Bisnode
 • Creditsafe
 • Experian.

Även dessa företag ägnar sig åt att samla in information från flera olika källor. Utifrån den data som samlas in skapar de kreditupplysningar som långivare sedan använder sig av i sina kreditbedömningar. Läs mer på denna sida!

Att tänka på innan du skickar in din låneansökan

Det är värt att tänka på att det alltid är riskfyllt att låna pengar. Eftersom du söker efter möjligheten att ta ett lån utan UC är risken dessutom lite förhöjd. Det kan därför vara svårt att hitta en långivare som är villig att samarbeta med dig på denna punkt. Dessutom kan du behöva betala lite mer i ränta om du ändå lyckas haffa en lite mer ljusskygg långivare. Därmed kan lånet bli svårare för dig att betala tillbaka än vad du kanske hade tänkt. Så det är viktigt att du gör noggranna efterforskningar och utvärderar dina alternativ innan du skrider till verket.

Men även om det är utmanande finns det alltså vissa seriösa alternativ där ute som du kan vända dig till. Dessa anlitar generellt sett andra leverantörer av kreditupplysningar än just UC. Så kolla gärna runt lite grann och gör ett urval bland dessa aktörer och ställ dem sedan mot varandra. Genom att göra detta kan du enklare göra en jämförelse för att se vilket alternativ som vore det bästa för just dig. Oavsett vilken långivare du vänder dig till bör du dock tänka på att du genom att ta ett lån fattar ett beslut som har en långsiktigt inverkan på din ekonomi. Dessutom bör du aldrig låna mer pengar än du kan betala tillbaka.

Publicerat i Ny

Vad får ICA för omdöme på deras bilförsäkring?

Har ICA en bra bilförsäkring? Vilket omdöme får den på jämförelsesidor? För vilka passar den bäst?

Det finns ett flertal jämförelsesidor på internet som ställer olika försäkringar mot varandra. Detta exempelvis utifrån premie, försäkringsdelar och självrisk. Vilket omdöme som de får beror självklart på vilka punkter som jämförs samt hur skribenterna värderar de olika fördelarna och nackdelarna. Generellt ges däremot högt betyg. En av de större jämförelsesidorna ger ICA bilförsäkring 8,4 av 10.

Unikt för ICA Bilförsäkring

ICA erbjuder trafik-, halv- och helförsäkring. Detta i liket med alla andra försäkringsbolag. Grundutbudet av försäkringsdelar är alltså samma hos de flesta. Det som skiljer sig mot deras konkurrenter är villkoren och priset. Exempelvis:

 • Lägre pris. I flera jämförelser har ICA ett lägre pris än genomsnittet. Det finns även omdömen av tidigare kunder som anger att de fått lägsta priset bland andra jämförda alternativ.

Eftersom det är många olika faktorer som påverkar premien är det inte säkert att de alltid erbjuder lägst pris. Detta kontrolleras däremot enkelt via hemsidan där registreringsnummer kan anges varpå prisbilden direkt presenteras.

 • Bonus på allt. ICA-bonus ges automatiskt på försäkringspremien. Eftersom denna bonus ger tillbaka ca 1% av köpebeloppet kommer bonus ges på 50 kronor om 5000 kronor betalas för bilförsäkring per år.
 • Krishjälp. Oavsett bilförsäkring ingår ”Krishjälp”. Kortfattat är det hjälp via psykolog, eller liknande, efter traumatiska händelser.

Tillägg som förbättrar villkoren

I likhet med andra försäkringsbolag erbjuds ett flertal tillägg som förbättrar villkoren. Dessa ingår alltså inte i grundutbudet. De tillägg som erbjuds är:

 • Hyrbil – Få tillgång till hyrbil om din egen bil måste lämnas in för lagning under ett försäkringsärende.
 • Assistans – Få assistans vid exempelvis olycka, drivmedelsstopp eller motorstopp. Detta utan att det tillkommer någon extra självrisk.
 • Självriskskydd – Med detta tillägg minskas självrisken vid en ersättningsskada.

Omdöme – ICA bilförsäkring

ICA bilförsäkring får sammantaget ett gott omdöme. Detta återspeglas även i det omdöme som presenteras av Konsumenternas. År 2022 hade de högsta betyget, av över 20 jämförda alternativ, gällande trafikförsäkring. Detta med ett omdöme på 4,8 av 5. Dess helförsäkring fick 4,4 av 5 vilket även är riktigt bra.

Liknande omdöme finns även att läsa på flera jämförelsesidor. Även om det skiljer sig något i slutbetyg så ligger ICA:s omdöme för bilförsäkring allmänt högt. Men självklart beror det på vad man som bilägare prioriterar gällande villkor och pris.

Publicerat i Ny

Jämför kattförsäkringar och spara tiotusentals kronor

Att ha ett husdjur kan vara ett av de stora glädjeämnena här i livet. Men det kostar samtidigt pengar att vara djurägare. Utöver sådant som foder och leksaker behöver du nämligen även betala för djurets veterinärkostnader. Därför bör du försäkra din katt och i samband med detta rekommenderar vi att du jämför kattförsäkringar. Läs vidare för att få reda på vad du bör tänka på när du gör detta!

Därför behöver du försäkra din katt

Anledningen till att du bör försäkra din katt är just det faktum att veterinärkostnaderna kan bli ganska höga, inte minst i längden. Därför kan du faktiskt spara en hel del pengar på att ha din katt försäkrad – försäkringen ger dig en slags ekonomisk krockkudde.

För när din katt blir skadad eller sjuk kommer du kunna få tillbaka en del av veterinärkostnaderna genom försäkringen. Så istället för att själv behöva betala tiotusentals kronor för kattens veterinärvård får du en del av dessa subventionerade av försäkringsbolaget. Därmed blir det enklare för dig att bära den ekonomiska bördan av att vara kattägare.

3 saker att tänka på när du jämför kattförsäkringar

Det finns många olika typer av försäkringsbolag och försäkringar för katter att välja mellan. Dessa skiljer sig åt både i pris och vad gäller försäkringsvillkor. Om du vill kunna teckna en bra försäkring är det därför viktigt att du jämför kattförsäkringar. Först efter att ha gjort egna efterforskningar och sållat agnarna från vetet bör du teckna en av försäkringarna.

När du jämför bör du tänka på att:

 • Välja utifrån din budget. Du behöver göra en avvägning mellan hur omfattande försäkringsskydd din katt ska ha och hur mycket försäkringen ska kosta. Därför behöver du välja försäkring utifrån din budget.
 • Se om du kan få en rabatt. Ibland kan du få en rabatt på försäkringen beroende på vilket försäkringsbolag du väljer. Vissa har till exempel kampanjer där du kan få ett bättre pris initialt. Tänk dock på att ha ett långsiktigt tänk – det är komplicerat att byta försäkringsbolag.
 • Vara medveten om kostnaderna. Se till så att du är fullt medveten om alla kostnader som du kan komma att debiteras. Läs noggrant igenom reglerna och villkoren innan du tecknar en försäkring och sätt dig in i vad som gäller.
Publicerat i Ny

Vanliga frågor om bilbelysning

Genom att söka på bilbelysning kan du få fram vilka frågor svenskarna har om lyktorna på bilen – eller åtminstone vilka frågor sökmotorn tror är mest relevanta. Den bedömningen gör deras algoritmer baserat på ett flertal faktorer. Men frågorna är relevanta, och i den här texten kan du läsa vilka frågor det handlar om – och svaren på dom. Behöver du bilbelysning är Xenonkungen.com klockren att köpa ifrån.

Vilka ljus kan kombineras med halvljus?

Halvljus får kombineras med parkeringsljus. Det är dock inte tillåtet att kombinera dimljus, extraljus eller varselljus med halvljus. De flesta kanske känner till att det kan vara förbjudet att kombinera fel typer av bilbelysning – men det är kanske färre som känner till att man faktiskt kan få böter på upp till 1 600 kronor om man inte har koll på vilka lyktor som används och när.

Hur stark bilbelysning får man ha?

Enligt ECE-bestämmelser får det samlade referenstalet inte överstiga 100 på en bil. Referenstalet finns på godkända E-lampor – det hittar du enkelt på glaset.

Dock så har Sverige ett nationellt undantag för dessa regler. Referenstalet kan däremot användas för att ge en indikation kring vilka ljusstyrkor på din bilbelysning som kan anses vara i ett ”rimligt” intervall (ur ett internationellt perspektiv, åtminstone). Det är också bra att känna till om du ska resa utomlands med bilen och har en stark bilbelysning. Använder du extraljus kan det vara smidigt att se till så att de är enkla att koppla in och ut. Kolla alltid upp reglerna i de länder du ska åka till innan du reser.

Är varselljus och parkeringsljus samma sak?

En mer eller mindre utbredd uppfattning är att det inte är någon skillnad på varselljus och parkeringsljus. Så är dock inte fallet – varselljus får användas istället för halvljus dagtid, medan parkeringsljus (även kallat positionsljus) har en lägre ljusstyrka som används när bilen står stilla. Den låga ljusstyrkan gör att ljuset kan vara på under många timmar utan att bilens batteri töms på kraft.

Hur långt kan man se med halvljus?

Det beror på vad man åsyftar, naturligtvis. Här är ett par exempel:

 • En person med mörka kläder kan upptäckas från 25 meter med halvljus.
 • En person med ljusa kläder kan ses från 60 meters avstånd med halvljus.
 • Reflexer kan upptäckas från 125 meter med halvljus.

Att prova öl på Ardbeg Embassy innebär…

Vad finns det för fördelar med att prova öl på Ardbeg Embassy?

Centralt – Lätt att nå

Ardbeg Embassy ligger centralt i Gamla Stan. Det är därmed mitt i Stockholm och enkelt att ta sig dit kollektivt. Eftersom det är alkoholhaltiga drycker ska bilen lämnas hemma!

Gamla Stan bjuder på en avslappnad och mysig miljö. Många väljer därför att gå omkring i Gamla Stan på dagen och sedan prova öl på Ardbeg Embassy på kvällen.

Utbud – Något utöver det vanliga

En unik fördel är det breda utbudet som erbjuds. Den som väljer att prova öl på Ardbeg Embassy kommer exempelvis kunna prova sorter från de mindre svenska bryggerierna:

 • PangPang
 • Oceanbryggeriet
 • Oppigårds Bryggeri
 • Värmdö Bryggeri
 • Gotlands Bryggeri

Restaurangen/puben köper in öl från 24 mikrobryggerier runt omkring i Sverige och kan därmed bjuda på helt unika smaker och upplevelser.

Kunskap och smaker

Vid varje dryckesprovning är det experter med som sätter drycken i en större kontext. Deltagarna får lära sig om ”ölets resa” från bryggning till att det får sin unika karaktär. Dessutom ges tips på vad man bör tänka på kring vad drycken kan kombineras med m.m.

Prova öl på Ardbeg Embassy – i öppen eller egen grupp

Det vanligaste är att ölprovning sker i öppna grupper. Restaurangen anger på hemsidan vilket datum de ska genomföra dryckesprovningen och de som vill vara med anmäler sig. Därmed skapas en grupp av personer som troligtvis inte känner varandra sedan tidigare.

Företag, föreningar eller större kompisgrupper kan däremot välja att boka denna upplevelse helt för dem själva. I detta fall är det bättre att kontakta restaurangen och boka in ett datum som passar. Eftersom det enbart är den specifika gruppen som kommer kan även upplevelsen tydligare anpassas utifrån de önskemål som finns. Det finns även färdiga paket som kombinerar både middag och ölprovning. Restaurangen har även whiskeyprovningar för de som hellre vill lära sig mer om denna dryck.

Nyhetsbrev – Nyheter och event

För de som är intresserade av att prova öl på Ardbeg Embassy finns en fördel att anmäla sig till deras nyhetsbrev. Mail skickas då ut regelbundet med nyheter och olika event som anordnas på restaurangen. Det blir då enkelt att ha kontroll på när passande ölprovningar genomförs och bokning kan ske.

Vad innebär det att ha online kundtjänst?

De flesta företag, som är aktiva på internet, har online kundtjänst. Det går att chatta via hemsidan, skicka meddelande via formulär och maila till dess kundtjänst vid funderingar eller för att lägga order. Men när begreppet ”kundtjänst online” nämns är det snarare outsourcing som menas. Med andra ord att stora delar av kundtjänst läggs ut till ett callcenter.

Ett praktiskt exempel

Otto driver en E-butik som säljer tillbehör till mobiler och surfplattor. Detta som exempelvis skal, skydd, hörlurar och laddare. När han byggde upp företaget tog han hand om alla inköp, ordrar och kundfrågor själv. Med tiden behövde flera timmar läggas på kundfrågor vilket begränsade hans möjlighet att lägga tiden på företagsutveckling, marknadsföring och liknande verksamhet som han verkligen brann för. Han kontaktade ett, av de många, svenska callcenter som erbjuder digitala tjänster så som:

 • Kundsupport
 • Chat med kunder
 • Leadgenerering
 • Abonnemangsfrågor
 • Utgående samtal till kunder och leverantörer

Lösningen blev att detta callcenter tog över kundtjänst under ett par timmar per dag. Genom utbildning och en tillgång till en stor FAQ-bas kunde detta callcenter möta de flesta kunders behov direkt online. Vid svårare frågor skickade de vidare mailet så att Otto kunde ta hand om det den timme per dag som han nu la på kundtjänst.

Fördelar med kundtjänst online

Att göra som Otto, i exemplet ovan, har flera fördelar. För honom innebar det att han kunde lägga mer tid på de delar av företagets verksamhet som han ville fokusera på och därmed gavs företaget förutsättningar att växa. Samtidigt blev det kostnadsbesparande då han enbart betalade per tillfälle som kunderna hörde av sig och behövde hjälp. De dagar ingen skickade mail eller chattade uppstod heller ingen kostnad.

Dessutom fick han statistik, från sitt callcenter, som påvisade när hans kunder var online, när köp genomfördes oftast och när exempelvis telefonsupport efterfrågades. Detta resulterade i att han bestämde sig för att utöka sina telefontider till att även gälla under kvällar och helger. Även i detta fall tog hans callcenter över och genom att köpa in denna tjänst ökade konverteringen rejält från hans E-butik. Det var tydligt att många kunder handlade på kvällarna – men att de tidigare begränsats av att inte direkt kunna ställa frågor.