Regeringen vill trygga PPM-systemet

Regeringen vill trygga PPM-systemet

Om du har haft oturen att haft dina PPM-pengar investerade i Allra-fonder kan du nu andas ut. Det blev nyligen möjligt för dig att byta fonder, om du inte även fortsatt vill ha ditt innehav i Allras fonder, vilka nu har tagits över av Ålandsbanken. Under maj månad gick ett brev ut från Pensionsmyndigheten till alla berörda sparare, där myndigheten förklarade vilka val du som sparare har. Om du inte gör något val kommer ditt innehav vara kvar i de PPM-fonder som Ålandsbanken nu kommer förvalta. Det finns dock över 800 andra fonder att välja mellan på fondtorget.

För att förhindra oseriösa aktörer från att missbruka premiepensionssystemet har regeringens pensionsgrupp tagit fram en preliminär handlingsplan. Denna handlingsplan syftar till att göra premiepensionssystemet till ett säkrare och tryggare sådant och har fått stöd av sex riksdagspartier. Premiepensionen ska enligt förslaget bli vad det har utlovats att vara, nämligen hållbart, tryggt och ge alla pensionssparare en god pension.

Redan idag lyckas dock många pensionssparare åstadkomma en god värdeutveckling på sina premiepensionskonton. Om du känner att du behöver en hjälpande hand och vill lämna över förvaltningen av ditt PPM-konto till en extern aktör, kan du med fördel anlita Advisor genom deras tjänst för PPM-förvaltning.

Arbetet med att omstrukturera premiepensionssystemet pågår

Den handlingsplan som har tagits fram består av två delar, där den enda delen berör de åtgärder som regeringen önskar införa inom en snar framtid. Dessa utgår från ett åtgärdsprogram på 30 punkter som Pensionsmyndigheten har tagit fram. Vid införandet av dessa åtgärder kommer man även införa åtgärder som syftar till att säkerställa att det kapital som florerar inom premiepensionssystemet placeras på ett sätt som anses vara hållbart. En del av de förslag som Premepensionsutredningen har presenterat kommer i samband med detta att genomföras.

Regeringen menar dock att man måste överväga fler åtgärder för att kunna säkerställa att premiepensionssystemet är ett säkert system. Med bakgrund av detta kommer Pensionsgruppen även att bedriva en utredning kring systemets framtida utformning. Finansmarknadsminister Per Bolund, som är den person i regeringen som är ansvarig för frågor som rör premiepensionen, tycker det är bra att de olika parterna i Pensionsgruppen är överens om det fortsatta arbetet med premiepensionen.

Så stort slår avkastningen på PPM-kapitalet

Det som kallas för ”pensionspyramiden” består av fyra delar. Av dessa är PPM den minsta eller näst minsta delen (beroende på storlek på eget sparande). De som har skattepliktig inkomst får 2,5% av denna avsatt till PPM. Det är pengar som man själv kan välja investeringsinriktning på genom PPM-systemet. I detta system går det att välja vilka 5 fonder (av ca 800 valbara) som kapitalet ska investeras i.

Spelar det någon roll vilka fonder man väljer? Ja, även små skillnader i avkastning gör stor skillnad i längden. Det visar den pensionssimulator som Advisor erbjuder på sin hemsida.

Även om alla bör eftersträva hög avkastningen så ger valen av fonder tydligast resultat i ung ålder. En person som är 20år och väljer rätt fonder kan alltså tjäna betydligt mer än den som närmar sig pensionen.

Ex:

En person är 20 år och har precis kommit ut på arbetsmarknaden. Personen har 30 000 kr i lön och förväntar sig gå i pension i 65 års ålder. Personen har 20 000 kr på sitt PPM-konto och förväntar sig en avkastning på 5% varje år. Även om startkapitalet (20 000 kr) kan upplevas lite och att avsättning bara sker med 2,5% av lönen så kommer den totala summan vid pensionen vara ca 2,5 miljoner.

Skulle personen vara mer aktiv i sitt val av PPM-fonder och därigenom få en högre avkastning skulle resultatet bli betydligt bättre. Om personen räknar med en årlig genomsnittlig avkastning på 7% skulle personen ha ca 4,3 miljoner när pensionsdagen kommer.

Det kan tyckas som en mycket liten skillnad med avkastning på 7% istället för 5% men över tid gör detta mycket stor skillnad.

Varför så stor skillnad?

De faktorer man får ange i Advisors PPM-uträknare är ålder, månadsinkomst, värde på kontot, planerad pensionsålder och förväntad avkastning. Det är just dessa faktorer som påverkar den slutgiltiga summan inom PPM-systemet.

Att en mycket liten skillnad i procentuell avkastning kan göra så stor skillnad i längden beror främst på tidsaspekten. I detta fall handlar det om en person som kommer att spara i 45år. Under denna tid får man inte bara högre avkastning varje år utan även ”ränta på ränta”.

Ekonomin är alltid i förändring, det gäller att välja fondförvaltare som är på hugget, fondförvaltaren Advisor har lång erfarenhet.