Så stort slår avkastningen på PPM-kapitalet

Det som kallas för ”pensionspyramiden” består av fyra delar. Av dessa är PPM den minsta eller näst minsta delen (beroende på storlek på eget sparande). De som har skattepliktig inkomst får 2,5% av denna avsatt till PPM. Det är pengar som man själv kan välja investeringsinriktning på genom PPM-systemet. I detta system går det att välja vilka 5 fonder (av ca 800 valbara) som kapitalet ska investeras i.

Spelar det någon roll vilka fonder man väljer? Ja, även små skillnader i avkastning gör stor skillnad i längden. Det visar den pensionssimulator som Advisor erbjuder på sin hemsida.

Även om alla bör eftersträva hög avkastningen så ger valen av fonder tydligast resultat i ung ålder. En person som är 20år och väljer rätt fonder kan alltså tjäna betydligt mer än den som närmar sig pensionen.

Ex:

En person är 20 år och har precis kommit ut på arbetsmarknaden. Personen har 30 000 kr i lön och förväntar sig gå i pension i 65 års ålder. Personen har 20 000 kr på sitt PPM-konto och förväntar sig en avkastning på 5% varje år. Även om startkapitalet (20 000 kr) kan upplevas lite och att avsättning bara sker med 2,5% av lönen så kommer den totala summan vid pensionen vara ca 2,5 miljoner.

Skulle personen vara mer aktiv i sitt val av PPM-fonder och därigenom få en högre avkastning skulle resultatet bli betydligt bättre. Om personen räknar med en årlig genomsnittlig avkastning på 7% skulle personen ha ca 4,3 miljoner när pensionsdagen kommer.

Det kan tyckas som en mycket liten skillnad med avkastning på 7% istället för 5% men över tid gör detta mycket stor skillnad.

Varför så stor skillnad?

De faktorer man får ange i Advisors PPM-uträknare är ålder, månadsinkomst, värde på kontot, planerad pensionsålder och förväntad avkastning. Det är just dessa faktorer som påverkar den slutgiltiga summan inom PPM-systemet.

Att en mycket liten skillnad i procentuell avkastning kan göra så stor skillnad i längden beror främst på tidsaspekten. I detta fall handlar det om en person som kommer att spara i 45år. Under denna tid får man inte bara högre avkastning varje år utan även ”ränta på ränta”.

Ekonomin är alltid i förändring, det gäller att välja fondförvaltare som är på hugget, fondförvaltaren Advisor har lång erfarenhet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *