Olika hjälpmedel för att förebygga och lindra hälsporre

Den som drabbas av hälsporre kan uppleva en jobbig smärta. Det kan vara svårt att stå och gå som vanligt och det beror ofta på inflammationen som uppstår i senan som finns i hålfoten. Det finns dock en hel del hjälpmedel för just hälsporre – några av dom kan du läsa mer om här.

Hälsporre – olika hjälpmedel

För den som har problem med återkommande hälsporre kan det vara bra att köpa på sig några bra hjälpmedel. Det finns en hel del att välja bland och det mesta är väldigt enkelt att använda i vardagen. Här följer några av dom vanligaste och mest effektiva hjälpmedlen som kan användas vid besvär:

  • ”Hälsporrestrumpor” – Speciella strumpor är ett enkelt och bra redskap. Strumporna har flera kompressionszoner som ger stöd och avlastning åt hela foten. Eftersom dom sitter åt hårt påskyndas återhämtningen och det går bra att sova i dom om man önskar. Dessa strumpor är bra att använda som ett första steg i behandlingen.
  • Hälkuddar/hälkilar – Det finns en mängd olika skoinlägg i form av hälkuddar/hälkilar, som placeras just under hälen. Även dessa verkar avlastande för hålfoten och kan placeras i princip i vilka skor som helst.
  • Sulor – Skosulor finns också som bekant i en mängd olika modeller men det finns sådana som är framtagna att använda som hjälpmedel vid just hälsporre. Ofta syns en upphöjning för fotvalvet samt att sulorna verkar extra stötdämpande.
  • Andra hjälpmedel för hälsporre – Förutom ovan nämnda finns fler saker att hitta för den som inte får bukt med sina problem. En massageboll av modell mindre kan till exempel få igång blodcirkulationen och lindra smärtan.

En massageboll kan även lätta upp spänningar under fötterna och dom är dessutom väldigt enkla att använda – lägg bara bollen på golvet, placera foten på bollen och rulla med ett tryck som känns behagligt.

Andra saker du kan göra

Förutom att använda olika hjälpmedel går det att lindra smärtan från hälsporre, bland annat genom att stretcha. Leta efter övningar på nätet eller boka tid hos en specialist som kan ge tips och råd för olika stretchövningar som kan lindra smärta och inflammation. Det går också att uppsöka vård för att få så kallad stötvågsbehandling, som främst sätter igång blodcirkulationen i foten och som därmed verkar smärtlindrande.

Vad du kan förvänta dig av parrådgivning

Att förhållanden kan vara svårt är ingen överdrift. Par söker sig inte till parrådgivning i Huddinge för att de tycker det är roligt, utan de gör detta för att kunna hantera de konflikter som har uppkommit i förhållandet.

För även om man egentligen kommer väldigt väl överens som par, kan det vardagliga livet och den stress man känner lätt leda till konflikter. Dessa kan verkar svåra eller rentav omöjliga att lösa på egen hand. Det är här som parrådgivningen kommer in i bilden – genom rådgivning kan ni få hjälp att hantera olika situationer och att stärkta ta er igenom denna erfarenhet.

Detta kan du förvänta dig av parrådgivningen

De inledande sessionerna av er parrådgivning i Huddinge kommer sannolikt att kretsa kring er gemensamma historia och de problem som ni har sökt er dit för att lösa. Ni bör vara beredda att besvara frågor om ert förhållande, era föräldrar, er barndom och erfarenheterna av era tidigare förhållanden. Er parterapeut kommer troligtvis också att vilja tala med er bägge enskilt såväl som i grupp.

Hur parrådgivningen därefter kommer att fortskrida kan variera en del. Olika parterapeuter har nämligen varierande stilar och tillvägagångssätt. Tveka inte att fråga er terapeut vilken metod som han eller hon är utbildad i och vad den går ut på. På så vis kan du säkerställa att den terapeut som håller i trådarna för er parrådgivning i Huddinge är väl lämpad att hantera er uppkomna situation.

Vänta inte för länge med att söka hjälp

Det är inte ovanligt att man i många fall väntar flera år innan man söker hjälp med sina relationsproblem. Det finns dock ingen god anledning att vänta – problemen blir ofta värre med tiden, och många förhållanden kan vara svåra att rädda om man låter det gå alltför mycket tid. Det är därför viktigt att identifiera och erkänna problemen i ett tidigt stadium och därefter snarast möjligt inleda sin parrådgivning i Huddinge.

Det finns inga felaktiga anledningar till att söka hjälp via rådgivning, och parrådgivningen bör inledas så snart problemen i förhållandet börjar komma i vägen för det dagliga livet.

Hitta rätt psykoterapeut i Stockholm

En psykoterapeut jobbar framförallt med att ge terapi. Det kan vara på grund av ångest och depression men även parterapi och samtalsstöd efter traumatisk upplevelse. Via vården.se hittas en lista över flera psykoterapeuter i Stockholm, var de är belägna och dess inriktning. Därmed är det lätt att söka och hitta den som passar bäst.

Via Vården.se går det att söka, jämföra och boka tider hos olika yrkesgrupper. Därmed kan man relativt enkelt hitta den yrkesgrupp man har behov av att få hjälp från samt boka en tid hos passande aktör. Vid en sökning efter psykoterapeuter visas exempelvis 23 mottagningar men genom att filtrera och jämför de olika kan man snabbt välja passande klinik. Väl på sidan där samtliga aktörer presenteras går det att specialisera sin sökning. Exempelvis kan det vara ett par som vill ha parterapi. Genom att klicka på Par- och Familjeterapi minskas antalet aktörer till åtta. Dessa finns då tillgängliga över stora delar av Stockholm.

Önskas istället tydligare inriktning mot en stadsdel kan istället denna filtrering ske. Under ”Välja Plats” kan exempelvis Kungsholmen väljas. I detta fall visas att det finns fem mottagningar i Kungsholmen. Bredvid presentationen av dessa mottagningar finns en karta över just Kungsholmen där de olika mottagningarna är utmarkerade.

När man har filtrerat fram ett par mottagningar som passar gällande område eller inriktning går det att klicka på varje mottagning och läsa om vad de erbjuder. Det kan exempelvis skilja i olika arbetssätt, utbildning och inom vilka områden man arbetar. Därmed går det att välja utifrån parterapi, familjerådgivning osv. Ofta nämns det även om företaget är medlem i Sveriges Psykologförbund eller andra förbund inom branschen. Det kan vara en viss fördel då man i detta fall behöver följa förbunden etiska regler.

Vad kostar parterapi?

I vissa fall går det att få remiss från en hälsocentral för att kunna gå till psykolog eller psykoterapeut. Detta för att behandla olika traumatiska upplevelser. Är det däremot parterapi eller andra relationsbaserade problem kan det vara svårare att få hjälpen gratis. Hör därför alltid vad det kommer att kosta per tillfälle och hur många tillfällen som förväntas behövas. Ofta erbjuds en första gratis träff där man får berätta om problemen och utifrån det ges sedan en plan för hur arbetet ska gå framåt.

Stöd genom personlig assistans

Resurserna bakom de stödinsatser och hjälpmedel man kan få ges ut efter utredning och bedömning. Det har genom åren funnits en uppsjö alternativ för den som lever med ett handikapp som hindrar delar av vardagens aktiviteter. Sverige har ett unikt stödprogram som infördes under första hälften av 1990 talet. Tanken med detta stöd (vilket för de flesta är bekant som personlig assistans) är att man skall kunna leva ett vanligt och aktivt liv även om man har en funktionsutmaning. Personlig assistans är någonting som förändrat tillvaron för många invånare. Både de som är i behov av personlig assistans, men också för de som arbetar inom detta område. I och med att behovet är stort och de individuella variationerna enorma, är det en sektor som växt radikalt! Hur man använder det ekonomiska stöd som utgör grunden för personlig assistans är också föremål för variation. Några önskar köpa in tjänsten från ett assistansföretag, medan andra hellre anställer själv eller ingår i ett kooperativ.

Vem anställs?

I och med att det är ett uppdrag av mycket privat natur, är det inte enkelt att sätta upp fasta riktlinjer för vem som skall anlitas och inte. Det är en personlig relation som går in i många privata delar av livet. Således är det individuell bedömning som avgör. Den som får beviljat personlig assistans har sista ordet och kan välja den assistent vederbörande har god kontakt med. Skulle en relation inte fungera, kan denne också byta såväl assistent som assistansföretag.

Det finns assistansförmedling att ta hjälp av innan man bestämmer sig för personlig assistent. Ofta är rådgivningen gratis och innebär inga krav.

Utredning behov

Innan man får beviljat personlig assistans som stöd görs en utredning för att se vilket behov som finns. Det som finns att fundera över när det kommer till bedömning står i LSS. Detta är en lag som tar upp allt som rör denna typ av stöd. I huvudsak tittar man på grundbehov och huruvida man behöver hjälp med dessa eller inte. Om man klarar dessa behov utan hjälp, finns andra stöd man kan söka istället. Personlig assistans är inte någonting som ges utan utredning och det krävs ett stort behov för att man skall få tillgång till detta. Om man har behov av hjälp med personlig hygien, på och avklädning, måltider, kommunikation eller specifik hjälp utifrån problem, kan man få hjälp av personlig assistans. Det beslutas ett visst antal timmar och för dessa får man sedan ersättning för att kunna betala sina assistenter. Om man har behov av hjälp under natten eller helger, kan denna summa vara större. Detta i och med att lönerna innebär obekväma arbetstider.

Som assistent är man med i vardagen och närvarar där brukaren finns. I och med att många har ett fysiskt hinder som inte på något vis är kopplat till intellektet kan man följa med till arbetsplats eller skola. Vidare är fritidsaktiviteter någonting som också är del av vardagen. Hur mycket hjälp brukaren behöver, och om man som personlig assistent är kvar under aktiviteterna eller ej, varierar. Försök att snabbt definiera vad ett uppdrag som assistent betyder ger ofta fel bild. I och med att varje brukare utformar och planerar sin tillvaro på olika sätt, är det en fråga som kan ta sig olika vägar. Har man intresse av att söka jobb inom personlig assistans kan man därför behöva sätta sig in i de olika behov som finns. När man börjar jobba går man ofta bredvid någon befintlig assistent innan man jobbar själv. Detta gäller ofta även om man har stor erfarenhet. Vissa hinder kräver sakkunskap om de utmaningar som finns. Därför kan man också ha behov av att sätta sig in i brukarens situation.