Stöd genom personlig assistans

Resurserna bakom de stödinsatser och hjälpmedel man kan få ges ut efter utredning och bedömning. Det har genom åren funnits en uppsjö alternativ för den som lever med ett handikapp som hindrar delar av vardagens aktiviteter. Sverige har ett unikt stödprogram som infördes under första hälften av 1990 talet. Tanken med detta stöd (vilket för de flesta är bekant som personlig assistans) är att man skall kunna leva ett vanligt och aktivt liv även om man har en funktionsutmaning. Personlig assistans är någonting som förändrat tillvaron för många invånare. Både de som är i behov av personlig assistans, men också för de som arbetar inom detta område. I och med att behovet är stort och de individuella variationerna enorma, är det en sektor som växt radikalt! Hur man använder det ekonomiska stöd som utgör grunden för personlig assistans är också föremål för variation. Några önskar köpa in tjänsten från ett assistansföretag, medan andra hellre anställer själv eller ingår i ett kooperativ.

Vem anställs?

I och med att det är ett uppdrag av mycket privat natur, är det inte enkelt att sätta upp fasta riktlinjer för vem som skall anlitas och inte. Det är en personlig relation som går in i många privata delar av livet. Således är det individuell bedömning som avgör. Den som får beviljat personlig assistans har sista ordet och kan välja den assistent vederbörande har god kontakt med. Skulle en relation inte fungera, kan denne också byta såväl assistent som assistansföretag.

Det finns assistansförmedling att ta hjälp av innan man bestämmer sig för personlig assistent. Ofta är rådgivningen gratis och innebär inga krav.

Utredning behov

Innan man får beviljat personlig assistans som stöd görs en utredning för att se vilket behov som finns. Det som finns att fundera över när det kommer till bedömning står i LSS. Detta är en lag som tar upp allt som rör denna typ av stöd. I huvudsak tittar man på grundbehov och huruvida man behöver hjälp med dessa eller inte. Om man klarar dessa behov utan hjälp, finns andra stöd man kan söka istället. Personlig assistans är inte någonting som ges utan utredning och det krävs ett stort behov för att man skall få tillgång till detta. Om man har behov av hjälp med personlig hygien, på och avklädning, måltider, kommunikation eller specifik hjälp utifrån problem, kan man få hjälp av personlig assistans. Det beslutas ett visst antal timmar och för dessa får man sedan ersättning för att kunna betala sina assistenter. Om man har behov av hjälp under natten eller helger, kan denna summa vara större. Detta i och med att lönerna innebär obekväma arbetstider.

Som assistent är man med i vardagen och närvarar där brukaren finns. I och med att många har ett fysiskt hinder som inte på något vis är kopplat till intellektet kan man följa med till arbetsplats eller skola. Vidare är fritidsaktiviteter någonting som också är del av vardagen. Hur mycket hjälp brukaren behöver, och om man som personlig assistent är kvar under aktiviteterna eller ej, varierar. Försök att snabbt definiera vad ett uppdrag som assistent betyder ger ofta fel bild. I och med att varje brukare utformar och planerar sin tillvaro på olika sätt, är det en fråga som kan ta sig olika vägar. Har man intresse av att söka jobb inom personlig assistans kan man därför behöva sätta sig in i de olika behov som finns. När man börjar jobba går man ofta bredvid någon befintlig assistent innan man jobbar själv. Detta gäller ofta även om man har stor erfarenhet. Vissa hinder kräver sakkunskap om de utmaningar som finns. Därför kan man också ha behov av att sätta sig in i brukarens situation.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *