Vad är griffeltavlor och hur kan mitt företag använda dem?

Griffeltavlor för företag är precis vad det låter som: svarta tavlor som du skriver på med griffelpennor. Men istället för att hänga upp dem ovanför en kateder kan du använda dem för att marknadsföra ditt företag. Detta kan du göra såväl inomhus och utomhus. Genom att skriva säljande budskap på tavlorna kan du försöka sälja mer av dina produkter eller tjänster. Du kan dessutom använda dem för att underhålla dina kunder.

På så vis påminner de alltså om andra sorters skyltar men skiljer sig ändå åt. För de är inte tänkta att ersätta traditionella skyltar med ditt företagsnamn och logga på. Syftet med dem är istället att vara sekundära skyltar på vilka du kommunicerar strategiska meddelanden. På så vis kan du använda dig av dessa tavlor i marknadsföringen av ditt företag. Du kan till exempel berätta om en ny produkt eller en speciell maträtt.

För att sammanfatta det hela är möjligheterna närmast ändlösa. Därför bör du dra nytta av dessa tavlor som säljande skyltar i ditt företag. Detta för att locka till dig fler kunder och på så vis öka lönsamheten i företaget!

Skyltab är proffs på griffeltavlor till pub & café för de som behöver förbättra synligheten.

Så kan griffeltavlor vara gynnsamma för ditt företag

Det finns många goda skäl för ditt företag att använda griffeltavlor. Dessa är några exempel på fördelar med att göra just detta:

 • Billigt. Dessa tavlor är billiga i inköp och du kan sudda ut dina budskap hur många gånger som helst. Därmed är detta ett billigt sätt att marknadsföra företagets varor eller tjänster.
 • Anpassningsbart. Som vi redan har nämnt kan du enkelt radera ett budskap för att sedan ersätta det med ett annat. Därmed behöver du inte beställa nya skyltar utan kan enkelt uppdatera dina befintliga.
 • Genuint. En stor fördel med griffeltavlor är att de ger ett genuint och varmt intryck. De har en nostalgisk känsla förknippade med sig och hjälper dina kunder att relatera till dina produkter eller tjänster. Därför är dessa tavlor utmärkta ytor att marknadsföra menyer och liknande.
 • Säljande. Du kan enkelt marknadsföra nya produkter eller tjänster på dessa tavlor. Därmed agerar de som en extra säljare som du inte behöver lära upp!

Kurser i fokus – uglkurs

Kurser i fokus – uglkurs

Uglkurs är en utbildning som fokuserar på personlig förståelse för hur människor agerar och fungerar inom en grupp. Det är en ledarskapsutbildning som har sina rötter i den amerikanska armén och som sedan 70-talet använts inom svenska Försvarsmakten. Tack vare att många anser att konceptet är mycket bra har den även börjat användas inom näringslivet. Idag kan en uglkurs bokas i de flesta större städer och främst vänder sig kursen mot ledare i företag och organisationer.

Upplevelse och eget engagemang

Att gå en uglkurs innebär INTE att gå på ett antal föreläsningar och få informationen serverad. Kursen kräver betydligt mer av dess deltagare. En del anordnare anger till och med att personer som går en uglkurs bör vara ”psykiskt stabil” och inte vara i någon bearbetningsprocess efter exempelvis skilsmässa eller dödsfall.

Ibland beskrivs det som ”en upplevelse snarare än en kurs” vilket också speglar vilket engagemang som krävs.

För att kunna uppnå ett högt engagemang finns en tydlig regel som måste följas – ingen får känna någon annan sedan tidigare. Ingen ska gå in i diskussioner med förutfattade meningar om någon annan på kursen. Skulle fem kollegor gå samma kurs skulle de, medvetet eller omedvetet, välja vad som sägs utifrån hur de andra skulle uppfatta det.

Innehåll i en uglkurs

Det finns ett tydligt ramverk gällande vad en uglkurs ska innehålla för delmoment. Dessa är skapade av Försvarsmakten och kan över tid revideras. Exempel på innehåll är:

 • Förstå hur konflikter är uppbyggda och kunna hantera dem
 • Skapa en tydlig och rak kommunikation
 • Kunna ta och ge feedback
 • Få ökad självkännedom
 • Ökad reflektion över det egna beteendet i grupp
 • Ökad förståelse för hur personen kan bidra till en grupp

En övning kan vara att gruppen gemensamt ska lösa ett problem där det finns ett flertal olika korrekta lösningar. Deltagarna löser visserligen problemen men framförallt sker reflektioner över vad som händer under processen. Vad ligger bakom olika ageranden? Hur upplever olika personer i gruppen övningen? Vad går det att lära sig utifrån andras beteenden?

Målgrupp

Utbildningsföretag som erbjuder uglkurser vänder sig primärt till ledare på olika nivåer. Det är ledaren som har det yttersta ansvaret för gruppen och dess resultat. Men det är även möjligt att gå kursen utan att vara ledare om önskemål finns att lära sig hur en person kan bli mer effektiv inom en grupp.

Att tänka på vid köp av arbetskläder

Speciella arbetskläder används av många olika yrkesgrupper – vissa för att det ska synas vad man arbetar med och andra för att det behövs ett speciellt skydd. Till exempel inom vården används mjuka och sköna plagg som dessutom gör att det syns vilka som är personal och inte och bland hantverkare är det vanligt att man använder slitstarka plagg med många fickor och med förstärkta knän.

Nedan får du några tips och råd som kan komma till användning när det blivit dags att köpa in arbetskläder som ska användas vid arbete.

Funktionellt och slitstarkt

Jobbar man till exempel som hantverkare är det viktigt att vara rätt klädd. Arbetskläder gör inte bara att man sparar på sina vanliga kläder, utan ger också ett visst skydd. Väljer man kvalitet och slitstarka plagg kan man nöta på dom länge även om dom används mer eller mindre dagligen.

Det är också bra att tänka på funktionen. För att ta exemplet med hantverkare igen så kan det vara bra om det finns många fickor där man kan förvara alltifrån verktyg till spik och skruv.

Plaggen ska vara sköna

Förutom att välja slitstarka och funktionella arbetskläder bör man också välja sådant man tycker är skönt. Vare sig det är en funktionsjacka eller en skjorta man föredrar så är det bra att tänka på att plaggen ska bäras under många timmar per dag, och att då gå runt i obekväma kläder gör ingen glad.

Arbetskläder för alla årstider

Under året passerar många årstider, temperaturer och väder och det kan vara bra att ha arbetskläder för alla årstider. Butiker som säljer just arbetskläder brukar ha mycket att erbjuda – alltifrån funktionella shorts till varma vinterjackor.

Jobbar man mycket utomhus under årets alla månader är det viktigt att kunna klä sig efter rådande väderlek, utan att behöva göra avkall på vaken säkerhet, bekvämlighet och funktionalitet.

Under kategorin arbetskläder kan man hos en utav dessa butiker hitta:

 • Vinterkläder
 • Regnkläder
 • Sommarkläder

Det kan vara smart att köpa alla kläder från samma ställe – dels så att man får matchande set, och där med ser representativ ut, men också för att det är enkelt att köpa nytt när det behövs utan att behöva fundera över storlekar och annat. Har man hittat ett märke eller en leverantör som man är nöjd med finns dessutom ingen anledning att byta.

Övervakningskamera och GDPR

Övervakningskamera och GDPR

Att en privatperson väljer att installera en övervakningskamera inomhus eller utomhus blir allt vanligare. Men vilka riktlinjer finns då att följa enligt GDPR (dataskyddsförordningen)?

Det krävs inget tillstånd för privatpersoner att ha en övervakningskamera hemma – men GDPR måste fortfarande följas.

Som privatperson behöver du inte ansöka om något särskilt tillstånd som måste bli beviljat för att sätta upp en övervakningskamera. Dock så har du som privatperson ändå en skyldighet att följa dataskyddsförordningen, även kallad GDPR. Det är extra viktigt att följa GDPR om du planerar att installera en övervakningskamera utomhus.

Vad säger GDPR?

GDPR säger att en övervakningskamera som placeras utomhus inte får filma allmän plats, det betyder till exempel att gatan utanför din tomt inte får filmas där det då finns risk att du filmar bilar, cyklister och fotgängare. Du får till exempel inte heller filma över på grannens tomt.

Inomhus i ditt eget hushåll är risken mindre för att kameran fångar upp till exempel förbipasserande personer eller bilar. Men även inomhus är det bra att kontrollera kamerans räckvidd så den inte filmar på allmän plats eller in på grannens tomt.

Du får inte använda en övervakningskamera enligt dessa riktlinjer till annat än privat bruk. För företag och andra organisationer gäller nämligen andra riktlinjer.

Det måste finnas ett syfte med en övervakningskamera i ett hushåll, kravet kan uppfyllas till exempel genom att ha en befintlig larmsystem i hemmet och använda kameran som ett komplement till övrigt larm.

Det kan vara bra att kontrollera vad kameran faktiskt filmar, för även om du har ett rätt och riktigt syfte med övervakningen så är det materialet som fångas upp och filmas som är det som ligger till grund för om kameraövervakningen är lagligt eller ej.

Sammanfattning

 • Beroende på om du installerar en övervakningskamera för privat eller kommersiellt bruk finns olika riktlinjer och lagar att följa. På Datainspektionens hemsida finns mer information att läsa om de regler som finns kring kamerabevakning.
 • För en privatperson måste ett det finnas ett tydligt syfte med bevakningen, till exempel ett larmsystem. Det är dock det som filmas som avgör om kamerabevakningen är laglig eller ej.
 • GDPR och kameraövervakningen grundar sig i att din egen personliga integritet inte ska kränkas men också att du inte ska kunna göra övertramp på någon annans personliga integritet.

Så väljer du aktiviteter i Stockholm som alla kan delta i

Så väljer du aktiviteter i Stockholm som alla kan delta i

Vid teambuilding är det viktigt att alla kan vara delaktiga. Det kan låta självklart men allt för många bokar aktiviteter, under sin vistelse i Stockholm, där vissa hamnar utanför. Vad bör man tänka på?

Att tänka på:

 • Fysisk ansträngning

Klättra i berg, gå höghöjdsbana eller segla? Alla aktiviteter kräver olika hög grad av fysisk kapacitet. Här är det alltså viktigt att se på alla deltagarnas möjligheter och hur de kan vara med. Det handlar inte om att vissa kan sitta på däck medan andra hjälper till att segla. Alla ska kunna vara med på allt.

 • Tidsaspekten

Företag som har ordinarie arbetstid 7 – 16 bör inte ha svårt att få med alla på en aktivitet inom denna tidsram. Men är det en aktivitet en bit utanför centrala Stockholm tar ju även transporten en viss tid. För vissa är det näst intill omöjligt att komma hem efter 17 eftersom barn ska hämtas på skolor och familjelogistiken lösas. Väljs aktiviteter som tar längre tid finns alltså risk att en del av gruppen behöver åka hem i förtid.

Detsamma gäller vid övernattning. Att lägga en konferens med tillhörande aktivitet i Stockholm är uppskattat av de flesta – men inte alla. Enklaste sättet att kontrollera detta är att fråga. Hur många vill ha övernattning och hur många vill helst kunna åka hem på kvällen?

 • Lagom utmaning

Det som roligt för vissa – kan vara en extrem utmaning för andra. Alla kommer inte ställa upp på att hoppa fallskärm, vilket är förståeligt. Men alla kommer inte heller uppskatta att ”måla sin egen tavla” eller ”spela in en reklamfilm” tillsammans. Det kan upplevas vara för höga krav gällande egen prestation. Dessutom om sedan andra ska kunna titta och bedöma.

Då kan det vara bättre med en aktivitet som inte ställer personliga krav. Här kan exempelvis vinprovning, kaffeprovning, promenader eller enkla gruppövningar vara bättre. Varför inte en dag till sjöss med fiske?

Välj rätt aktiviteter i Stockholm

 • Vad är målet med aktiviteten?
 • Kan alla vara med på samtliga aktiviteter?
 • Är det för utmanande (dans, måla, fartfyllt)?
 • Hur anpassas tiderna till ordinarie arbetstider?
 • Uppstår någon extra kostnad för deltagarna?
 • Kan allergier påverka personernas möjlighet att delta?
 • Har företaget någon policy som måste följas? (Alkohol, kostnader osv)

Boka HLR utbildning i Stockholm – och Göteborg – av samma företag

Boka HLR utbildning i Stockholm – och Göteborg – av samma företag

Det är vanligt att medelstora och stora företag låter sina anställda gå en HLR utbildning. Detta inte minst inom sociala yrken där de anställda träffar många människor. Det kan då vara smidigt att ha samma utbildningsföretag till alla – oavsett om de jobbar i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Detta är något som vissa utbildningsföretag tagit fasta på.

Busschaufförer, butiksbiträden, boendestödjare och fritidspersonal… Listan kan göras lång på yrken där många möten sker med människor. För dem är det extra fördelaktigt att ha kunskap som kan rädda liv. Men även många andra företag, även om det är ensamarbete, låter sina anställda gå en HLR utbildning då det är en utbildning som kan användas både på arbetstid och fritid.

Samordnad HLR utbildning i Stockholm och andra städer

Med digitala lösningar, filialer och butikskedjor över hela Sverige har ett stort antal företag anställda i mer än en stad. Ett alternativ är att kontakta ett lokalt utbildningsföretag på varje ort. En nackdel är däremot att mer administration krävs samtidigt som det är omöjligt att veta att alla har fått samma nivå av utbildning.

Det finns därmed flera fördelar att vända sig till utbildningsföretag som har verksamhet i flera städer. Detta antingen i egen regi eller genom samarbeten med olika utbildningsföretag.

 • En kontaktperson – för alla utbildningar

Oavsett om ni vill boka en HLR utbildning i Stockholm eller vill lägga till några deltagare på utbildningen i Malmö så är det samma person som kontaktas. Alla frågor går via samma person vilket självklart underlättar det administrativa betydligt.

 • En faktura – tydlig kostnad

Genom att bara ha kontakt med ett enda företag blir det även tydligare gällande vilken kostnad som uppstår. Ni vet vad som ingår – och vad ni betalar.

 • En nivå – alla få samma utbildning

Framförallt handlar det om att ha kontroll på vilka som har fått sin HLR utbildning, på vilken nivå och om den utfördes i Stockholm, Malmö eller annan stad. Kontakta företaget för att få information om vilka som deltagit på de olika utbildningarna och vilken som är nästa nivå för dem. De kan även svara på om specifika personer behöver ytterligare utbildning utifrån vilken position eller vilka uppdrag de har på företaget.

Även hyra hjärtstartare och annan säkerhetsservice

De utbildningsföretag som erbjuder HLR utbildningar har generellt även andra säkerhetsutbildningar och säkerhetsutrustning. På detta sätt kan ett företag få en helhetslösning från ett och samma företag.

Vad gäller för RUT-avdrag i samband med flytt?

Vad gäller för RUT-avdrag i samband med flytt?

Sedan RUT-avdraget infördes 2007 har det funnits möjlighet att göra avdrag för städning av olika slag, som till exempel flyttstädning vilket gav riktigt bra pris på flyttstädning. Däremot var det från början inte tillåtet att dra av något på skatten för andra flyttkostnader.

Från och med 1 juli 2016 är RUT-avdraget utökat så att man kan utnyttja det när man anlitar en flyttfirma eller behöver fixa till trädgården inför flytten.

Vilken del av kostnaden får dras av?

Det är enbart arbetskostnaden som är avdragsgill. Man får dra av 50 % av den kostnaden. Arbetsmaterial och städmedel som städföretaget använder är inte avdragsgilla. Reskostnaden till och från din bostad går heller inte att dra av.

Kostnaden för homestyling inför en flytt är inte möjligt att göra avdrag för. Däremot kan man beställa visningsstädning och den är avdragsgill på samma sätt som en flyttstädning. Den tjänsten kan vara svår att få tag i på mindre orter men i Göteborg och Stockholm finns ett flertal företag med denna tjänst.

Om man tar hjälp av ett företag för att fixa till trädgården inför en flytt är det också arbetskostnaden som är avdragsgill. Behöver det kompletteras med växter av något slag så kan det inte räknas in i underlaget för skatteavdraget.

Under 2019 tillsattes även en utredning av regeringen för att undersöka om rutavdraget kunde innefatta tvätt även om detta inte utförs i hemmet. En nyhet som bland annat den stora dagstidningen i Göteborg (Göteborgsposten) rapporterat om i artikeln ”Regeringen vill se fler lämna bort tvätt”.

Anlitar man en flyttfirma för själva flytten så är det återigen endast arbetskostnaden som är avdragsgill. Kostnaden för bil och kartonger går inte att göra avdrag för. Om du ska flytta från Eskilstuna till Göteborg kommer alltså hyran av lastbilen under denna tid inte vara avdragsgill. Däremot allt den tid som personalen lägger ner på själva flytten.

Hur gör man sitt RUT-avdrag?

Det enklaste är att man anger redan när man begär kostnadsförslag för till exempel en flyttstädning, att man önskar göra avdrag på skatten. Då finns det med som en notering i underlaget och kommer därefter med på fakturan. Ett företag som alltid anger ett avdrag som motsvarar 50 % på hela fakturan är inte seriösa. Det är som sagt endast arbetskostnaden som ingår i avdraget.

RUT-avdraget kan sökas av den som har en inkomst som man betalar skatt på. Avdraget var tidigare 25 000 SEK per person och år, men höjden den 1 juli 2019 till 50 000 SEK.

Underlätta frekvent flyttande inom Stockholm – anlita flyttstädning

I Stockholm är det många som bor i andra hand. För en del innebär detta att man behöver flytta runt mycket. Ibland är andrahandskontrakten korta, och ibland kan hyresvärden få för sig att flytta in själv, och därmed säga upp de boende – ofta med tre månaders uppsägningstid.

När man behöver flytta runt mycket kan det kännas tungt att lägga pengar på flyttstädning. Samtidigt är det något som kan vara riktigt och bekvämt, och som säkrar dig mot repressalier från en illvillig hyresvärd. Skulle värden anse att städningen är undermåligt utförd, kan du – givet att du gått till en seriös städfirma – höra av dig till dem och diskutera saken.

Vad kostar det?

Vad en flyttstädning kostar varierar naturligtvis en hel del. Bra att känna till är att kvadratmeterpriset ofta blir lägre om det är en större yta som ska städas. Tänk också på RUT-avdraget – som kraftigt subventionerar arbetskostnaden. För en flyttstädning är det just arbetet som kostar, då materialet och utrustningen kan vara billig.

Som med alla tjänster kan det vara lite dyrare i Stockholm, när man jämför med mindre orter ute i landet. Samtidigt gör den hårda konkurrensen att städfirmor i Stockholm behöver marknadsföra sig mer aggressivt – ibland med generösa erbjudanden och rabatter som taktik.

Mellan tummen och pekfingret, kan man säga att du behöver betala mellan 1 500 – 2 000 kronor för små lägenheter (upp till 50 kvm) efter rut-avdraget. För medelstora lägenheter, omkring 75 kvm, är 2 000 – 2 500 ett vanligt pris. För större lägenheter kan kvadratmeterpriset ligga omkring 25 – 30 kronor. För mer exakta priser rekommenderas besöka www.stockholmflyttstädning.nu.

Du kan slappna av

En flytt innebär ofta mycket stress och arbete som det är. En rejäl flyttstädning tar sin tid och energi. Genom att leja ut arbetet kan du fokusera på att packa ned, packa upp i den nya bostaden och ta hand om andra ärenden som dyker upp.

Går du till en duktig och seriös städfirma kan du dessutom känna dig trygg med att lämna ifrån dig städningen. Skulle hyresvärden komma med synpunkter på hur städningen har skötts, kan du helt enkelt hänvisa till de som har städat. En seriös firma kommer att föra en dialog med värden och bemöta de synpunkter som ges – och, vid behov komma tillbaka för att städa det som har missats.

Hur kan takläggarna tänka på hälsan?

Hur kan takläggarna tänka på hälsan?

Att jobba som takläggare är enligt många ett av de roligaste jobben som finns. Jobbet kan vara mycket varierande – ena dagen kanske man lägger om ett stort tegeltak i Stockholm, medan man fixar papp på en stuga i Södertälje dagen efter.

Runt om i landet finns tusentals anställda takläggare. Det är ingen hemlighet att det är ett jobb som till viss del kan slita på hälsan. Ofta innebär arbetet tunga lyft och arbete i känsliga situationer. Dessutom kan arbetsmiljön överlag anses vara riskfylld, och det är viktigt att hela tiden ha säkerheten i åtanke.

Samtidigt kommer jobbet med ett antal fördelar för hälsan. Du blir starkare och i bättre fysisk form. Många kan vittna om att man äter mer och sover bättre. För att må så bra som möjligt med arbetet finns det ett antal saker som är bra att känna till. Här ger vi ett par exempel, relaterade till hälsan, som bör övervägas.

Ha en bra diet

Jobbet som takläggare kräver mycket energi om man ska prestera jämnt under arbetsdagarna, och dessutom göra det under många år. Undvik onyttig snabbmat, som kan ge energi tillfälligt, men som gör dig tröttare ett tag efteråt. Ät istället fiber, protein och bra kolhydrater och gör det till en del av din dagliga kosthållning. Undvik socker och läsk i hög utsträckning.

Drick vatten

Som takläggare arbetar man mycket, och kroppen utsätts för en hel del påfrestningar. Viktigt är att man ser till att man alltid dricker tillräckligt mycket vatten. En idé kan vara ett tillsätta ett multivitamintillskott i vattnet, så att du kan vara säker på att du också får i dig alla vitaminer som du behöver. Det kan, vissa dagar, vara lockande att dricka energidricka. Undvik dessa, då den uppiggande effekten endast är kortsiktig.

Välj rätt arbetsgivare

Om du inte har en egen firma, bör du välja en arbetsgivare som tar and om sina anställda. Som takläggare i större städer som till exempel Stockholm och Göteborg (dock i synnerhet Stockholm kan man börja på www.stockholmtakläggare.se), så har du många arbetsgivare att välja mellan om du har god kompetens och erfarenhet. Välj en som tar mycket seriöst på arbetsmiljön, och där du kan få instruktioner kring hur du bör arbeta på bästa sätt – till exempel vilka positioner du bör undvika.

Tips som gör flytten lite trevligare

Tips som gör flytten lite trevligare

De flesta tycker inte om att flytta. Har man flyttat runt mycket under en kortare tid (som till exempel är vanligt i Stockholm, där många bor i andrahand), så kan det rent av bli en syssla. En stor och ansträngande syssla som kräver en hel del arbete – och planering på förhand.

För att flytten ska gå så smidigt som möjligt finns det en del saker att ha i åtanke. Om du läser texten nedan, så kanske det blir lite mindre stressigt på flyttdagen än vad det hade blivit annars.

Spara pengar på flyttkartonger

Att köpa nya flyttkartonger kan bli ganska dyrt om du har mycket prylar. Ska du ha lådor av bra kvalitet kan det nästan uppgå till samma summor som en flyttstädning (nåja). Genom att titta på Blocket och att söka på nätet efter fraser som ”flyttkartonger bortskänkes” kan du, om du har tur, hitta någon som ger bort dem. Det är inte ovanligt att dessa annonser finns, men samtidigt kan man behöva lite tur med tajmingen. Är du ute i god tid har du större chans.

Rensa innan flytt

Ett mycket bra tillfälle att rensa hemmet på prylar är innan en flytt. Du ska ända packa ned dem, och dessutom så blir det mindre att flytta. För många kan det innebära flera flyttkartonger som kan slopas. Sälj prylarna, skänk dem eller släng dem om det inte finns något direkt värde i dem. Flytten kommer att bli betydligt lättare.

Anlita flyttstädning

Med RUT-avdraget så behöver flyttstädning inte vara särskilt dyrt. Bor du i en större stad, som till exempel Stockholm, har du också många firmor vars priser och erbjudanden du kan jämföra. Sammantaget kan du komma undan ganska billigt. Testa att söka på fraser i stil med ”flyttstädning i Stockholm erbjudanden” – och du bör få fram flera alternativ.

En flyttstädning är förenad med ganska stora krav. Det är nu som i princip samtliga utrymmen och vrår ska rengöras. Räkna med att det tar sin tid om du vill undvika eftergifter från nästkommande bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst.

Gör ett schema

A och O för en lyckad flytt är planering. Genom att vara ute i god tid kan du reducera stressen en flytt innebär. Lycka till med fin flytt – oavsett vart den går.