Kurser i fokus – uglkurs

Kurser i fokus – uglkurs

Uglkurs är en utbildning som fokuserar på personlig förståelse för hur människor agerar och fungerar inom en grupp. Det är en ledarskapsutbildning som har sina rötter i den amerikanska armén och som sedan 70-talet använts inom svenska Försvarsmakten. Tack vare att många anser att konceptet är mycket bra har den även börjat användas inom näringslivet. Idag kan en uglkurs bokas i de flesta större städer och främst vänder sig kursen mot ledare i företag och organisationer.

Upplevelse och eget engagemang

Att gå en uglkurs innebär INTE att gå på ett antal föreläsningar och få informationen serverad. Kursen kräver betydligt mer av dess deltagare. En del anordnare anger till och med att personer som går en uglkurs bör vara ”psykiskt stabil” och inte vara i någon bearbetningsprocess efter exempelvis skilsmässa eller dödsfall.

Ibland beskrivs det som ”en upplevelse snarare än en kurs” vilket också speglar vilket engagemang som krävs.

För att kunna uppnå ett högt engagemang finns en tydlig regel som måste följas – ingen får känna någon annan sedan tidigare. Ingen ska gå in i diskussioner med förutfattade meningar om någon annan på kursen. Skulle fem kollegor gå samma kurs skulle de, medvetet eller omedvetet, välja vad som sägs utifrån hur de andra skulle uppfatta det.

Innehåll i en uglkurs

Det finns ett tydligt ramverk gällande vad en uglkurs ska innehålla för delmoment. Dessa är skapade av Försvarsmakten och kan över tid revideras. Exempel på innehåll är:

  • Förstå hur konflikter är uppbyggda och kunna hantera dem
  • Skapa en tydlig och rak kommunikation
  • Kunna ta och ge feedback
  • Få ökad självkännedom
  • Ökad reflektion över det egna beteendet i grupp
  • Ökad förståelse för hur personen kan bidra till en grupp

En övning kan vara att gruppen gemensamt ska lösa ett problem där det finns ett flertal olika korrekta lösningar. Deltagarna löser visserligen problemen men framförallt sker reflektioner över vad som händer under processen. Vad ligger bakom olika ageranden? Hur upplever olika personer i gruppen övningen? Vad går det att lära sig utifrån andras beteenden?

Målgrupp

Utbildningsföretag som erbjuder uglkurser vänder sig primärt till ledare på olika nivåer. Det är ledaren som har det yttersta ansvaret för gruppen och dess resultat. Men det är även möjligt att gå kursen utan att vara ledare om önskemål finns att lära sig hur en person kan bli mer effektiv inom en grupp.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *