Övervakningskamera och GDPR

Övervakningskamera och GDPR

Att en privatperson väljer att installera en övervakningskamera inomhus eller utomhus blir allt vanligare. Men vilka riktlinjer finns då att följa enligt GDPR (dataskyddsförordningen)?

Det krävs inget tillstånd för privatpersoner att ha en övervakningskamera hemma – men GDPR måste fortfarande följas.

Som privatperson behöver du inte ansöka om något särskilt tillstånd som måste bli beviljat för att sätta upp en övervakningskamera. Dock så har du som privatperson ändå en skyldighet att följa dataskyddsförordningen, även kallad GDPR. Det är extra viktigt att följa GDPR om du planerar att installera en övervakningskamera utomhus.

Vad säger GDPR?

GDPR säger att en övervakningskamera som placeras utomhus inte får filma allmän plats, det betyder till exempel att gatan utanför din tomt inte får filmas där det då finns risk att du filmar bilar, cyklister och fotgängare. Du får till exempel inte heller filma över på grannens tomt.

Inomhus i ditt eget hushåll är risken mindre för att kameran fångar upp till exempel förbipasserande personer eller bilar. Men även inomhus är det bra att kontrollera kamerans räckvidd så den inte filmar på allmän plats eller in på grannens tomt.

Du får inte använda en övervakningskamera enligt dessa riktlinjer till annat än privat bruk. För företag och andra organisationer gäller nämligen andra riktlinjer.

Det måste finnas ett syfte med en övervakningskamera i ett hushåll, kravet kan uppfyllas till exempel genom att ha en befintlig larmsystem i hemmet och använda kameran som ett komplement till övrigt larm.

Det kan vara bra att kontrollera vad kameran faktiskt filmar, för även om du har ett rätt och riktigt syfte med övervakningen så är det materialet som fångas upp och filmas som är det som ligger till grund för om kameraövervakningen är lagligt eller ej.

Sammanfattning

  • Beroende på om du installerar en övervakningskamera för privat eller kommersiellt bruk finns olika riktlinjer och lagar att följa. På Datainspektionens hemsida finns mer information att läsa om de regler som finns kring kamerabevakning.
  • För en privatperson måste ett det finnas ett tydligt syfte med bevakningen, till exempel ett larmsystem. Det är dock det som filmas som avgör om kamerabevakningen är laglig eller ej.
  • GDPR och kameraövervakningen grundar sig i att din egen personliga integritet inte ska kränkas men också att du inte ska kunna göra övertramp på någon annans personliga integritet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *