Regeringen vill trygga PPM-systemet

Regeringen vill trygga PPM-systemet

Om du har haft oturen att haft dina PPM-pengar investerade i Allra-fonder kan du nu andas ut. Det blev nyligen möjligt för dig att byta fonder, om du inte även fortsatt vill ha ditt innehav i Allras fonder, vilka nu har tagits över av Ålandsbanken. Under maj månad gick ett brev ut från Pensionsmyndigheten till alla berörda sparare, där myndigheten förklarade vilka val du som sparare har. Om du inte gör något val kommer ditt innehav vara kvar i de PPM-fonder som Ålandsbanken nu kommer förvalta. Det finns dock över 800 andra fonder att välja mellan på fondtorget.

För att förhindra oseriösa aktörer från att missbruka premiepensionssystemet har regeringens pensionsgrupp tagit fram en preliminär handlingsplan. Denna handlingsplan syftar till att göra premiepensionssystemet till ett säkrare och tryggare sådant och har fått stöd av sex riksdagspartier. Premiepensionen ska enligt förslaget bli vad det har utlovats att vara, nämligen hållbart, tryggt och ge alla pensionssparare en god pension.

Redan idag lyckas dock många pensionssparare åstadkomma en god värdeutveckling på sina premiepensionskonton. Om du känner att du behöver en hjälpande hand och vill lämna över förvaltningen av ditt PPM-konto till en extern aktör, kan du med fördel anlita Advisor genom deras tjänst för PPM-förvaltning.

Arbetet med att omstrukturera premiepensionssystemet pågår

Den handlingsplan som har tagits fram består av två delar, där den enda delen berör de åtgärder som regeringen önskar införa inom en snar framtid. Dessa utgår från ett åtgärdsprogram på 30 punkter som Pensionsmyndigheten har tagit fram. Vid införandet av dessa åtgärder kommer man även införa åtgärder som syftar till att säkerställa att det kapital som florerar inom premiepensionssystemet placeras på ett sätt som anses vara hållbart. En del av de förslag som Premepensionsutredningen har presenterat kommer i samband med detta att genomföras.

Regeringen menar dock att man måste överväga fler åtgärder för att kunna säkerställa att premiepensionssystemet är ett säkert system. Med bakgrund av detta kommer Pensionsgruppen även att bedriva en utredning kring systemets framtida utformning. Finansmarknadsminister Per Bolund, som är den person i regeringen som är ansvarig för frågor som rör premiepensionen, tycker det är bra att de olika parterna i Pensionsgruppen är överens om det fortsatta arbetet med premiepensionen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *