Vad får ICA för omdöme på deras bilförsäkring?

Har ICA en bra bilförsäkring? Vilket omdöme får den på jämförelsesidor? För vilka passar den bäst?

Det finns ett flertal jämförelsesidor på internet som ställer olika försäkringar mot varandra. Detta exempelvis utifrån premie, försäkringsdelar och självrisk. Vilket omdöme som de får beror självklart på vilka punkter som jämförs samt hur skribenterna värderar de olika fördelarna och nackdelarna. Generellt ges däremot högt betyg. En av de större jämförelsesidorna ger ICA bilförsäkring 8,4 av 10.

Unikt för ICA Bilförsäkring

ICA erbjuder trafik-, halv- och helförsäkring. Detta i liket med alla andra försäkringsbolag. Grundutbudet av försäkringsdelar är alltså samma hos de flesta. Det som skiljer sig mot deras konkurrenter är villkoren och priset. Exempelvis:

  • Lägre pris. I flera jämförelser har ICA ett lägre pris än genomsnittet. Det finns även omdömen av tidigare kunder som anger att de fått lägsta priset bland andra jämförda alternativ.

Eftersom det är många olika faktorer som påverkar premien är det inte säkert att de alltid erbjuder lägst pris. Detta kontrolleras däremot enkelt via hemsidan där registreringsnummer kan anges varpå prisbilden direkt presenteras.

  • Bonus på allt. ICA-bonus ges automatiskt på försäkringspremien. Eftersom denna bonus ger tillbaka ca 1% av köpebeloppet kommer bonus ges på 50 kronor om 5000 kronor betalas för bilförsäkring per år.
  • Krishjälp. Oavsett bilförsäkring ingår ”Krishjälp”. Kortfattat är det hjälp via psykolog, eller liknande, efter traumatiska händelser.

Tillägg som förbättrar villkoren

I likhet med andra försäkringsbolag erbjuds ett flertal tillägg som förbättrar villkoren. Dessa ingår alltså inte i grundutbudet. De tillägg som erbjuds är:

  • Hyrbil – Få tillgång till hyrbil om din egen bil måste lämnas in för lagning under ett försäkringsärende.
  • Assistans – Få assistans vid exempelvis olycka, drivmedelsstopp eller motorstopp. Detta utan att det tillkommer någon extra självrisk.
  • Självriskskydd – Med detta tillägg minskas självrisken vid en ersättningsskada.

Omdöme – ICA bilförsäkring

ICA bilförsäkring får sammantaget ett gott omdöme. Detta återspeglas även i det omdöme som presenteras av Konsumenternas. År 2022 hade de högsta betyget, av över 20 jämförda alternativ, gällande trafikförsäkring. Detta med ett omdöme på 4,8 av 5. Dess helförsäkring fick 4,4 av 5 vilket även är riktigt bra.

Liknande omdöme finns även att läsa på flera jämförelsesidor. Även om det skiljer sig något i slutbetyg så ligger ICA:s omdöme för bilförsäkring allmänt högt. Men självklart beror det på vad man som bilägare prioriterar gällande villkor och pris.