Så stort slår avkastningen på PPM-kapitalet

Det som kallas för ”pensionspyramiden” består av fyra delar. Av dessa är PPM den minsta eller näst minsta delen (beroende på storlek på eget sparande). De som har skattepliktig inkomst får 2,5% av denna avsatt till PPM. Det är pengar som man själv kan välja investeringsinriktning på genom PPM-systemet. I detta system går det att välja vilka 5 fonder (av ca 800 valbara) som kapitalet ska investeras i.

Spelar det någon roll vilka fonder man väljer? Ja, även små skillnader i avkastning gör stor skillnad i längden. Det visar den pensionssimulator som Advisor erbjuder på sin hemsida.

Även om alla bör eftersträva hög avkastningen så ger valen av fonder tydligast resultat i ung ålder. En person som är 20år och väljer rätt fonder kan alltså tjäna betydligt mer än den som närmar sig pensionen.

Ex:

En person är 20 år och har precis kommit ut på arbetsmarknaden. Personen har 30 000 kr i lön och förväntar sig gå i pension i 65 års ålder. Personen har 20 000 kr på sitt PPM-konto och förväntar sig en avkastning på 5% varje år. Även om startkapitalet (20 000 kr) kan upplevas lite och att avsättning bara sker med 2,5% av lönen så kommer den totala summan vid pensionen vara ca 2,5 miljoner.

Skulle personen vara mer aktiv i sitt val av PPM-fonder och därigenom få en högre avkastning skulle resultatet bli betydligt bättre. Om personen räknar med en årlig genomsnittlig avkastning på 7% skulle personen ha ca 4,3 miljoner när pensionsdagen kommer.

Det kan tyckas som en mycket liten skillnad med avkastning på 7% istället för 5% men över tid gör detta mycket stor skillnad.

Varför så stor skillnad?

De faktorer man får ange i Advisors PPM-uträknare är ålder, månadsinkomst, värde på kontot, planerad pensionsålder och förväntad avkastning. Det är just dessa faktorer som påverkar den slutgiltiga summan inom PPM-systemet.

Att en mycket liten skillnad i procentuell avkastning kan göra så stor skillnad i längden beror främst på tidsaspekten. I detta fall handlar det om en person som kommer att spara i 45år. Under denna tid får man inte bara högre avkastning varje år utan även ”ränta på ränta”.

Ekonomin är alltid i förändring, det gäller att välja fondförvaltare som är på hugget, fondförvaltaren Advisor har lång erfarenhet.

Shopping

E-handel är ett fenomen som verkligen har tagit världen med storm! Från att ha börjat lite försiktigt till att inkludera varenda bransch så är det idag någonting som vi alla har varit i kontakt med på ett eller annat sätt. Även om man kanske inte själv handlar varor och tjänster på nätet så är det högst troligt att man fått en present av någon som är inköpt via nätet, oavsett om det är en vara eller en tjänst det handlar om.

Det talades för några år sedan om att det förmodligen inte skulle gå att sälja kläder och skor i särskilt hög grad via e-handel utifrån argument som att folk vill se och känna på kläder och skor innan de köper dem. Detta var helt fel, vilket vi vet idag då det går väldigt bra för e-handlare som säljer just dessa varor.

Fördelar och bättre utbud

De som inte har trott på e-handel har alltså fått se sig motbevisade flera gånger om och i dagsläget är det nog inte många som vågar sia om att e-handeln under några omständigheter skulle avta. Det finns helt enkelt för många fördelar med e-handel för att det ska upphöra. Dels är det smidigt och bra för kunden och man har ett extremt stort utbud att välja mellan då hela världens e-butiker finns tillgängliga.

För e-handlaren är det också mycket som är positivt då man dels når ut till en större kundkrets både inrikes och utomlands och dels så kan man ändra ”stil” på sin butik hur ofta man vill utan att det blir några renoveringskostnader som det blir om man gör detsamma i en vanlig butik. Att man får en bra överblick gällande pris och kan jämföra mellan olika butikers prestanda och pris gör att man känner sig mer i kontroll själv när man är kund. Det är viktigt för helhetsupplevelsen när man handlar, så det är positivt!